Теплові явища. плавлення , кристалізація, згорання.

Додано: 15 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
23 запитання
Запитання 1

Як називається пароутворення з усього об’єму всередину бульбашок пари?

варіанти відповідей

Випаровування

Сублімація

Кипіння

Конденсація

Запитання 2

Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті, побуті? 

варіанти відповідей

Атомна енергія

Сонячна енергія

Внутрішня енергія палива

Запитання 3

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

ККД нагрівника

Запитання 4

Температура плавлення срібла 962 °С. Що можна сказати про температуру кристалізації срібла? 

варіанти відповідей

tкр = 962 °С

tкр > 962 °С

tкр < 962 °С

Запитання 5

Золото плавиться при температурі 1065 °С. В якому стані воно знаходиться при температурі 1065,1 °С? 

варіанти відповідей

Частину золота в твердому стані, частина в рідкому

В твердому стані

В рідкому стані

В газоподібному

Запитання 6

Чи може питома теплота плавлення однієї та тієї ж речовини мати різні значення?

варіанти відповідей

Може,якщо маса речовини різна

Не може

Може, якщо атмосферний тиск зміниться

Запитання 7

Яка кількість теплоти потрібна для плавлення 4 т сталі, нагрітої до температури плавлення? 

варіанти відповідей

336 кДж

336 МДж

336 Дж

Запитання 8

При кипінні температура рідини ...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 9

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С? 

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Запитання 10

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння? 

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 11

Чому дорівнює питома теплота згоряння водню, якщо при повному згорянні 10 г газу виділяється 1,2 МДж тепла? 

варіанти відповідей

120 МДж/кг

0.12 МДж/кг

120 кДж/кг

120 Дж/к

Запитання 12

Теплова машина одержала від нагрівника 600кДж теплоти і передала холодильнику 400кДж. ККД теплової машини... ..

варіанти відповідей

13%

23%

33%

43%

Запитання 13

Яку середню потужність розвиває двигун мотоцикла, якщо він при швидкості руху 108км/год витрачає 3кг бензинуна 100км шляху, а ККД двигуна 25%?

варіанти відповідей

4кВт

6кВт

8кВт

10кВт

Запитання 14

Тепловий двигун потужністю 460Вт щохвилини витрачає 3 г гасу. ККД цього теплового двигуна...

варіанти відповідей

20%

33%

25%

50%

Запитання 15

Під час згорання 20 г гасу в нагрівнику вода отримала 460кДж теплоти. Визначте ККД цього нагрівника

варіанти відповідей

23%

50%

46%

92%

Запитання 16

Унаслідак згорання палива в тепловому двигуні виділилося 400МДж теплоти, при цьому двигун виконав роботу 100МДж. ККД цього двигуна ..

варіанти відповідей

10%

40%

25%

75%

Запитання 17

Теплові двигуни не застосовують:

варіанти відповідей

в автомобілі

у моторному човні

у космічному кораблі

у трамваї

Запитання 18

Тепловий двигун - це машина ,в якій...

варіанти відповідей

потенціальна енергія палива перетворюється на внутрішню енергію

внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

кінетична енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

Запитання 19

Щоб отримати кількість теплоти 21МДж, потрібно спалити...

варіанти відповідей

0,3кг дизельного палива

0,5кг дизельного палива

2кг дизельного палива

3,3кг дизельного палива

Запитання 20

Під час якого такту в двигуні внутрішнього згорання виконується робота?

варіанти відповідей

Впуск

Стиснення

Робочий хід

Випуск

Запитання 21

Як змінюється температура з моменту початку плавлення до його закінчення?


варіанти відповідей

зростає

спадає

у одних речовин зростає, в інших - не змінюється


залишається сталою.

Запитання 22

Які перетворення енергії відбуваються під час обробки напилком металевих деталей?


варіанти відповідей

Кінетичної у потенціальну

Потенціальної у кінетичну

Внутрішньої у механічну

Механічної у внутрішню

Запитання 23

На графіку зображено деяку зміну агрегатного стану ртуті при її незмінній масі m.

Якому з виразів відповідає кількість теплоти Q,

отримана ртуттю протягом часу від точки А до точки С ?

варіанти відповідей

Q = 0

Q > 0

Q = m*cртуті*39°С

Q < 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест