Контрольна робота № 2 "Зміна агрегатного стану речовини"

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 67 разів
11 запитань
Запитання 1

Плавлення - це перехід речовини із ...

варіанти відповідей

рідкого стану в газоподібний стан.

газоподібного стану в рідкий стан.

рідкого стану у твердий стан.

твердого стану в рідкий стан.

Запитання 2

Під час плавлення речовини її температура ...

варіанти відповідей

не змінюється

зростає

зменшується

змінюється

Запитання 3

Під час замерзання води ...

варіанти відповідей

збільшується середня швидкість теплового руху її молекул.

зменшується середня швидкість теплового руху її молекул.

руйнується кристалічна решітка (гратка).

теплота поглинається водою.

Запитання 4

Вкажіть точку на графіку, яка означатиме, що в посудині є половина води і половина льоду.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5

Щоб розплавити 4 кг свинцю, взятого при температурі плавлення, необхідна кількість теплоти ..., якщо питома теплота плавлення свинцю становить 25 кДж/кг.

варіанти відповідей

25 Дж

25 кДж

100 Дж

100 кДж

Запитання 6

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, яка виділяється під час кристалізації (тверднення) речовини?

варіанти відповідей

Q = λ : m

Q = λm

Q ⋅ λ = m

Q = m / λ

Запитання 7

На випаровування ефіру витрачено 1,5 МДж енергії. Яку кількість ефіру перетворили на пару? Питома теплота пароутворення ефіру 0,4 МДж/кг.

варіанти відповідей

1,05 кг

60 кг

3,75 кг

0,26 кг

Запитання 8

Як називається пароутворення з усього об’єму рідини, яке супроводжується утворенням і зростанням бульбашок пари?

варіанти відповідей

Випаровування

Сублімація

Кипіння

Конденсація

Запитання 9

За якою формулою можна розрахувати кількість теплоти, що необхідна для перетворення рідини, масою m в пару? Рідина доведена до температури кипіння.

варіанти відповідей

Q = c⋅m⋅Δt

Q=λ⋅m

 Q = r⋅m

Запитання 10

Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб 2 кг води, узятої за температури 10 °С, перетворити в пару за температури 100 °С? Питома теплота пароутворення води 2,3 МДж/кг.

варіанти відповідей

 5,356 МДж

27 МДж

 5356 МДж

2,7 МДж

Запитання 11

Температура кипіння води ...

варіанти відповідей

 завжди дорівнює 100оС

зменшується зі збільшенням зовнішнього тиску

збільшується зі збільшенням зовнішнього тиску

може бути будь-якою незалежно від зовнішнього тиску

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест