Площі фігур

Додано: 23 січня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
6 запитань
Запитання 1

У паралелограмі ABCD сторони АВ і AD дорівнюють 10 см і 6 см, a

BAD = 30°.

Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Площа чотирикутника ABCD дорівнює 30 см2..

Площа паралелограма ABCD дорівнює 60 см2.

Висота паралелограма, проведена до більшої сторони пара­лелограма, дорівнює 3 см.

Площа будь-якого паралелограма дорівнює добутку двох суміжних сторін на синус кута між ними.

Запитання 2

У ромбі ABCD діагоналі АС і BD перетинаються в точці О.

Ви­значте правильні твердження .


варіанти відповідей

Діагональ АС ділить ромб ABCD на два рівні рівнобедрені трикутники.

Площа трикутника ABC більша подвоєної площі трикут­ника АОВ.

Площа трикутника ABC дорівнює добутку ВО ∙ ОС .

Площа ромба ABCD дорівнює півдобутку його діагоналей, тобто     

AC ∙ BD.

Запитання 3

У паралелограмі ABCD діагоналі АС і BD відповідно дорів­нюють 10 см і 6 см і перетинаються в точці О, ∠АОВ = 30°.

Визначте правильні твердження .

варіанти відповідей

Площа трикутника АОВ дорівнює 15 см2.

Трикутники АОВ і ВОС мають рівні площі.

Площа паралелограма ABCD дорівнює 30 см2.

Площа будь-якого паралелограма дорівнює півдобутку його діагоналей на синус кута між ними.

Запитання 4

Знайдіть площу трикутника, якщо його сторона дорівнює 15 см, а висота проведена до неї становить 12 см.

варіанти відповідей

27 см2

45 см2

60 см2

90 см2

Запитання 5

Знайдіть площу прямокутного трикутника з катетами 8 см і 15 см

варіанти відповідей

120 см2

60 см2

150 см2

30 см2

Запитання 6

Знайдіть площу трикутника, сторони якого становлять 13 см, 14 см, 15 см

варіанти відповідей

30 см2

84 см2

42 см2

21 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест