Початкові хімічні поняття

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Хімія, 7 клас
22 запитання
Запитання 1

Виберіть хімічні явища:

варіанти відповідей

 згинання металевого дроту

 подрібнення скла

 підгоряння їжі

 протухання яєць

 утворення інею

Запитання 2

Ознаками хімічних реакцій є: 

варіанти відповідей

 зміна форми

 утворення осаду

 зміна агрегатного стану

 виділення теплоти

виділення газу


 зміна кольору

Запитання 3

Укажіть правильне твердження щодо запису 7Н2.

варіанти відповідей

 сім атомів Гідрогену

 сім молекул водню

 чотирнадцять атомів Гідрогену

 сім молекул Гідрогену

Запитання 4

Укажіть значення відносної атомної маси елемента, розташованого у 3 періоді, ІІІ групі Періодичної системи хімічних елементів.

варіанти відповідей

13

27

26

11

Запитання 5

Скільки хімічних елементів і скільки атомів входить до складу сполуки,формула якої HCOOCH3

варіанти відповідей

 3 і 8

 4 і 16

 3 і 14

 4 і 18

Запитання 6

З наведеного переліку виберіть суміші

варіанти відповідей

 цукор 

 мінеральна вода 

 водень

 повітря 

 кисень

  граніт

Запитання 7

Виберіть однорідну суміш

варіанти відповідей

 бензин з водою

  олія з водою  

 спирт з водою

 пісок з водою

Запитання 8

Неоднорідні суміші можна розділити

варіанти відповідей

 відстоюванням

 випарюванням  

  фільтруванням

 дія магніту

  перегонкою

Запитання 9

Суміш води і кухонної солі можна розділити

варіанти відповідей

 перегонкою

 відстоюванням

фільтруванням

 випарюванням

Запитання 10

Позначте рядок, який складається тільки з простих речовин:

варіанти відповідей

  Cr, Fe, O3, O2, Ba, V2O3

   Cl2, Ba, P, F2, H2, O3

 Ca, F2, H2O, Fe, BaO, Cl2

 F2, H2, O3, BaO, FeO

Запитання 11

Обчисліть та позначте відносну молекулярну масу калій сульфіду К2S:

варіанти відповідей

 100

 130

110

 109

Запитання 12

Укажіть відносну формульну масу калій ортофосфату К3РО4

варіанти відповідей

 210

 212

 120

 213

Запитання 13

Укажіть відносну формульну масу цинк нітрату Zn(NO3)2

варіанти відповідей

 190

 198

189

 195

Запитання 14

Обчисліть масові частки елементів у сполуці MgSO4:

варіанти відповідей

  W(Mg) = 19% , W(S) = 27%, W(O) = 54%

W(Mg) = 21% , W(S) = 26%, W(O) = 53%

  W(Mg) = 21% , W(S) = 26%, W(O) = 53%

  W(Mg) = 18% , W(S) = 28%, W(O) = 54%

Запитання 15

Обчисліть масові частки елементів у сполуці ZnCO3:

варіанти відповідей

 W(Zn) = 49% , W(C) = 31%, W(O) = 20%

 W(Zn) = 52% , W(C) = 9.6%, W(O) = 38.4%

 W(Zn) = 35% , W(C) = 4.5%, W(O) = 60.5%

 W(Zn) = 10.6% , W(C) = 52%, W(O) = 37.4%

Запитання 16

Визнач індекси в підкреслених формулах. Добери, де потрібно, коефіцієнти, познач суму коефіцієнтів.

__P + __O2 = P-O-

валентність Р=V

варіанти відповідей

5

11

8

Запитання 17

изнач індекси в підкреслених формулах. Добери, де потрібно, коефіцієнти, познач суму коефіцієнтів.

__S + __O2 = S-O-

валентність S= ІV

варіанти відповідей

3

5

4

Запитання 18

Визнач індекси в підкреслених формулах. Добери, де потрібно, коефіцієнти, познач суму коефіцієнтів.

__С + __Н2 =CH

валентність С=ІV

варіанти відповідей

3

5

4

Запитання 19

Яка валентність Мангану в сполуці MnO2 ?

варіанти відповідей

І

ІІІ

ІІ

ІV

Запитання 20

Вкажіть валентність Фосфору в сполуці Ca3P2

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 21

Валентність атома металу дорівнює (ІІ) у сполуці -

варіанти відповідей

 MnO2

 Mn2O7


Mn2O3

 MnO

Запитання 22

Складіть формулу сполуки Кальцію з Хлором (І)

варіанти відповідей

 Ca2Cl

 Ca3Cl

 CaCl2

 CaCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест