Початкові хімічні поняття

Додано: 29 листопада 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
22 запитання
Запитання 1

Серед наведених речовин вкажить зайву:


H2S , CO2, Br2 , CuCl2

варіанти відповідей

CuCl2

H2S

Br2

CO2

Запитання 2

Хімічна формула - це:

варіанти відповідей

якісний склад молекули

умовна запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів

кількісний склад молекули

Запитання 3

Суміш води та кухонної солі можна розділити:

варіанти відповідей

Відстюванням

Фільтруванням

Намагнічуванням

Випарюванням

Запитання 4

Відносна молекулярна маса силікатної кислоти H2SiO3 становить 

варіанти відповідей

77

78

79

80

Запитання 5

Вкажіть рядок, в якому знаходяться тільки речовини

варіанти відповідей

залізо, мідь, цвях

вода, дріт, шматок мила

золото, алюміній, парафінова свічка

кисень, мідь, залізо

Запитання 6

Виберіть ряд, в якому містяться лише символи металічних елементів: 

варіанти відповідей

Cu, O, Ca

Al, Zn, Ag

Mg, K, Si

 Li, Ca, C

Запитання 7

Яке із тверджень являється вірним до запису 2Н2

варіанти відповідей

4 атоми Гідрогену,

2 атоми Гідрогену

2 молекули водню

 2 молекули кисню

Запитання 8

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a)S;   б)О;      в) Li;   г) Аl;  

1) Алюміній;  2)Сульфур; 3) Фосфор; 4)Оксиген    5) Літій. 

варіанти відповідей

 а-1, б-2, в-3, г-4

а-4, б-2, в-3, г-5

 а-2, б-4, в-5, г-1

а-2, б-4, в-3, г-1

Запитання 9

Кількісний склад молекули Са3(РО4)2 наступний:

варіанти відповідей

  Кальцій - 3 атоми, Фосфор - 2 атоми, Оксиген - 8 атомів

 Кальцій - 3 атоми, Фосфор - 1 атом, Оксиген - 8 атомів

Калій - 3 атоми, Фосфор - 2 атоми, Оксиген - 8 атомів

Кальцій - 3 атоми, Фосфор - 1 атом, Оксиген - 6 атомів

Запитання 10

З наведеного переліку виберіть суміші

варіанти відповідей

цукор

бронза

повітря

водень

мінеральна вода

граніт

кисень

олія

Запитання 11

Прості речовини утворені...

варіанти відповідей

одним атомом хімічного елемента

атомами різних хімічних елементів

атомами одного хімічного елемента

Запитання 12

Вкажіть формули простих речовин.

варіанти відповідей

Р2О5

N2

P4

SO3

Запитання 13

Вкажіть формули складних речовин.

варіанти відповідей

СН4

О3

S8

Na2CO3

Запитання 14

Молекула речовини містить два атома Гідрогену, один атом Сульфуру і чотири атома Оксигену. Яка з наведених формул складена правильно?

варіанти відповідей

2HSO4

H2S4O

H2SO4

2H1S4O

Запитання 15

Вкажіть опис якісного складу речовини формула якої Н3РO4.

варіанти відповідей

Молекула речовини містить три атоми Гідрогену, один атом Фосфору та чотири атоми Оксигену.

Речовина утворена атомами Гідрогену, Фосфору та Оксигену.

Речовина утворена атомами Нітрогену, Фосфору та Оксигену.

Молекула речовини містить три атоми Нітрогену, один атом Фосфору та чотири атоми Оксигену.

Запитання 16

Вкажіть формулу речовини за її вимовою: калій-три-пе-о-чотири

варіанти відповідей

К3РО4

К3РО4

Са3РО4

Са3РО4

Запитання 17

Хімічна формула - це:

варіанти відповідей

якісний склад молекули

умовна запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів

кількісний склад молекули

Запитання 18

Серед наведених речовин вкажить зайву:


H2S , CO2, Br2 , CuCl2

варіанти відповідей

CuCl2

H2S

Br2

CO2

Запитання 19

Суміш води та кухонної солі можна розділити:

варіанти відповідей

Відстюванням

Фільтруванням

Намагнічуванням

Випарюванням

Запитання 20

Відносна молекулярна маса силікатної кислоти H2SiO3 становить 

варіанти відповідей

77

78

79

80

Запитання 21

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a)S;   б)О;      в) Li;   г) Аl;  

1) Алюміній;  2)Сульфур; 3) Фосфор; 4)Оксиген    5) Літій. 

варіанти відповідей

 а-1, б-2, в-3, г-4

а-4, б-2, в-3, г-5

 а-2, б-4, в-5, г-1

а-2, б-4, в-3, г-1

Запитання 22

Установіть відповідність між хімічними символами елементів та їх наз­вами:

a) Na;   б) N;      в) Сa;   г) К;  

1) Карбон; 2) Натрій; 3) Калій; 4) Нітроген 5) Кальцій. 

варіанти відповідей

a) - 2;   б) - 5;  в) - 1;   г) - 4

a) - 2;   б) - 4 ;  в) - 5 ;   г) - 3

a) 4;   б) - 1;  в) - 2;   г) - 5

a) - 5;   б) - 4;  в) - 3;   г) - 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест