20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Початкові поняття про органічні сполуки.(алкани, алкени, алкіни)

Додано: 25 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 18 разів
8 запитань
Запитання 1

Укажіть сполуку, яка відноситься до алканів

варіанти відповідей

С2Н4

С3Н8

С3Н6

С3Н4

Запитання 2

Укажіть правильно зазначенні фізичні властивості метану.

варіанти відповідей

Безбарвний газ, без запаху, нерозчинний у воді.

Газ із специфічним запахом, добре розчинний у воді.

Безбарвна рідина, без запаху.

Газ із специфічним запахом, нерозчинний у воді.

Запитання 3

Укажіть гомологи етану.

варіанти відповідей

пропан

пропен

бутан

етен

Запитання 4

Зазначте хімічні реакції характерні для алканів.

варіанти відповідей

Приєднання

Окиснення

Заміщення

Ізомеризації

Запитання 5

Під час хлорування метану утворюються цінні речовини. Укажіть їх назви.

варіанти відповідей

Хлоретан

Дихлорметан

Хлороформ

Дихлорета

Запитання 6

Укажіть реакції характерні для алкенів.

варіанти відповідей

Заміщення

Приєднання

Горіння

Ізомеризація

Запитання 7

Як правильно називається продукт реакції полімеризації?

варіанти відповідей

Мономер

Полімер

Парафін

Пластифікатор

Запитання 8

Укажіть, як називається спосіб хімічної переробки нафти.

варіанти відповідей

Дистиляція

Ректифікація

Перегонка

Крекінг