20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Окисно-відновні реакції

Додано: 29 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

У реакції з якою речовиною водень є окисником

варіанти відповідей

бромом

натрієм

киснем

сіркою

Запитання 2

Виберіть твердження щодо реакції

H2S + KMnO4 + H2SO4 ---- S + MnSO4+ K2SO4 + H2O

варіанти відповідей

Манган окиснюється

Сульфур відновлюється

Манган приєднує три електрони

Сульфур віддає два електрони

Запитання 3

Виберіть формулу речовини, яка є відновником у реакції

HCl + HNO3 ---- NOCl + Cl2 + H2O

варіанти відповідей

HNO3

HCl

Cl2

NOCl

Запитання 4

Виберіть пару реагентів, які взаємодіють за окисно-відновним механізмом

варіанти відповідей

кислота та луг

основний оксид та кислотний оксид

сіль та луг

метал та кислота

Запитання 5

Укажіть формулу сполуки, у якій Сульфур може бути і окисником, і відновником

варіанти відповідей

K2SO4

H2S

SO2

SO3

Запитання 6

Визначіть число електронів, що беруть участь у процесі відновлення за схемою

MnO4 ---- MnO2

варіанти відповідей

3

2

6

8

Запитання 7

Схему окисно-відновної реакції наведено в рядку

А Mn(ОН)2 ---- MnO + H2O

Б MnO + HCl ---- MnCl2+ H2O

В Mn(ОН)2+ HCl ---- MnCl2+ H2O

Г MnO2+ HCl ---- MnCl2+ Cl2 + H2O

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:

  А NH3;

  Б HNO3;

  В HNO2;

  Г NO2.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:

 А відновником;

 Б ізотопом;

 В окисником;

 Г приймачем.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 10

Перетворіть схему реакції

Ca + HNO3→Ca(NO3)2 + N2 + H2O

на хімічне рівняння, використавши метод електронного балансу. Вкажіть суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

28

29

12

17