Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки.

Тест виконано: 167 разів
12 запитань
Запитання 1

Статистика – це наука про:


 

  

  

 

варіанти відповідей

отримання й оброблення кількісних даних;

оброблення й аналіз кількісних даних;

отримання й аналіз кількісних даних;

 збір, обробку та дослідження різних даних

Запитання 2

Після обробки результати статистичних досліджень подають за допомогою:(обрати всі правильні варіанти) 


варіанти відповідей

комп'ютерних програм

таблиць

графіків 

малюнків

діаграм

математичних символів

Запитання 3

Значення вибірки, яке трапляється найчастіше називається

варіанти відповідей

медіаною

бісектрисою

висотою

модою

Запитання 4

Скінченна сукупність незалежних результатів спостережень називається

варіанти відповідей

вибіркою

викруткою

вивіркою

Запитання 5

Вибірки характеризують

варіанти відповідей

медіаною

висотою

модою

бісектрисою

Запитання 6

 Дано вибірку 1, 5, 4, 4, 8, 3, 5, 9, 6. Чому дорівнює середнє значення даної вибірки?

варіанти відповідей

8

3

4

5

Запитання 7

При якому значенні х середнє арифметичне ряду 3; 1; х; 2; 4 дорівнює 3 ?

варіанти відповідей

2

6

5

4

Запитання 8

 Центральні тенденції вибірки - це


варіанти відповідей

варіанта

мода

середнє значення

таблиці 

гістограма

медіана

частота 

полігон частот

Запитання 9

 Стовпчаста діаграма – цеваріанти відповідей

голограма;

сектограма;

мамограма;

гістограма.

Запитання 10

У коробці 8 новорічних кульок жовтого кольору, кілька червоного й кілька синього. Відомо, що ймовірність витягнути з коробки навмання кульку червоного кольору дорівнює 0,5, а синього – 0,1. Скільки в коробці кульок червоного кольоруі скільки синього?


  

варіанти відповідей

 червоних 20, синіх 10

червоних 10, синіх 2

червоних 20, синіх 4

Запитання 11

Середній зріст 10 баскетболістів - 192 см, а середній зріст дев'яти з них - 191 см. Який зріст десятого баскетболіста?


варіанти відповідей

195

200

201

210

Запитання 12

Таблиця в якій подані числа,що показують як часто трапляються у вибірці ті чи інші її значення називається

варіанти відповідей

амплітудною таблицею

частотною таблицею

періодичною таблицею

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест