Тестування по темах: "Україна на початку Другої світової війни 1939-1942 рр. Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Рух Опору".

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 49 разів
39 запитань
Запитання 1

Укажіть пропущену назву плану-операції в твердженні:

Остаточне рішення про війну проти СРСР Гітлер прийняв 18 грудня 1940 р., підписав Директиву № 21. Операція отримала назву______.

варіанти відповідей

"Вайс"

"Ост"

"Барбаросса"

"Цитадель"

Запитання 2

Яку подію вважають початком Другої світової війни?

варіанти відповідей

загарбання Угорщиною Карпатської України

напад Німеччини на Польщу

вторгнення Червоної армії на територію Західної України

напад Німеччини на СРСР

Запитання 3

Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок...

 

 


варіанти відповідей

Нарев, Вісла, Сян.

Нарев, Вісла, Дністер.

Збруч, Одер, Буг.

Вісла, Сян, Збруч

Запитання 4

«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. …радянський уряд не може… байдуже ставитися до того, що українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. …радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії».

варіанти відповідей

17 вересня 1939 р.

1 вересня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

23 серпня 1939 р.

Запитання 5

Коли було укладено цитований нижче документ?

«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають …як своє завдання відновити мир… на цій території… З цією метою вони дійшли згоди в наступному:

 Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону… на території колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно буде описана в додатковому протоколі».

варіанти відповідей

 28 червня 1940 р.

23 серпня 1939 р.

1 вересня 1939 р.

28 вересня 1939 р.

Запитання 6

Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалася...

варіанти відповідей

налагодженням співробітництва влади з політичними партіями.

націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників

лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви.

залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації.

Запитання 7

Які терміни й поняття слід використовувати для характеристики процесу радянізації на західноукраїнських землях у 1939—1941 рр.?

варіанти відповідей

націоналізація, інкорпорація, мілітаризація, мобілізація

націоналізація, депортація, українізація, репресії

 індустріалізація, суцільна колективізація, «червоний терор»

«культурна революція», кооперація, евакуація, депопуляція

Запитання 8

Північна Буковина увійшла до складу УРСР:


варіанти відповідей

2 серпня 1938 р.

1 серпня 1941 р.

2 серпня 1940 р.

1 серпня 1939 р.

Запитання 9

Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР:

варіанти відповідей

Північна Буковина та Бессарабія увійшли до складу Української РСР

 Північна Буковина увійшла до складу УРСР, а Бессарабію було поділено між УРСР та новоутвореною Молдавською РСР

Північна Буковина та Бессарабія утворили союзну республіку — Молдавську РСР

Північна Буковина увійшла до складу УРСР, а Бессарабія — до складу Молдавської Автономної РСР

Запитання 10

Доберіть визначення до кожного з понять:

1 Мобілізація

2 Депортація

3 Евакуація

4 Еміграція


А вивезення населення, а також матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу

Б призов військовослужбовців до діючої армії у зв'язку з запровадженням воєнного стану

В вимушене або добровільне переселення частини населення з батьківщини до іншої країни на певний час або постійне проживання

Г примусове безоплатне або оплачуване відчуження майна органами державної влади

Д примусове, насильнецьке переселення людей за межі місць їхнього постійного проживання

варіанти відповідей

1-Б

2-Д

3-А

4-В

1-Б

2-Д

3-Г

4-В

1-А

2-Б

3-В

4-Д

1-Б

2-А

3-Д

4-Г

Запитання 11

Установіть відповідність між подіями Другої світової війни на території України та їх наслідками.


1 Встановлення «нового порядку» в Україні

2 Поразка Червоної армії в Україні

3 Приєднання Західної України до СРСР і, відповідно, до УРСР

4 Визволення території УРСР від нацистських загарбників


А Евакуація матеріальних і людських ресурсів на схід

Б Вивезення працездатного населення на примусові роботи й економічне пограбування

В Радянізація, депортація частини населення

Г Окупація Карпатської України угорськими військами

Д Початок відбудови зруйнованого господарства

варіанти відповідей

1-Б

2-А

3-В

4-Д

1-А

2-Б

3-В

4-Г

1-Д

2-Б

3-Г

4-А

1-Б

2-А

3-В

4-Г

Запитання 12

Зображений агітаційний плакат виправдовував радянську агресію проти:

 

 

 

 

варіанти відповідей

країн Балтії

Угорщини

Польщі

Румунії

Запитання 13

Про кого з командирів радянського партизанського руху йдеться в уривку з джерела?

«…Загальновизнаний серед командирів і рядових партизан спеціаліст з ходіння в дальній путь (рейди). Основний вид діяльності — наскоки на тилові частини і воєнні установи, знаходиться у постійному русі. Диверсіями не займається, люди його виносливі і пристосовані до маршів… У Москві вважають його “батьком партизанського руху в Україні”… Життя своє не цінує. Сам буває у боях…»

варіанти відповідей

Р. Шухевич

О. Сабуров

І. Федоров

С. Ковпак

Запитання 14

Коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?

«Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України…»

варіанти відповідей

22 червня 1941 р.

17 вересня 1939 р.

22 жовтня 1939 р.

30 червня 1941 р.

Запитання 15

Про яку адміністративну одиницю йдеться в уривку з джерела?

«Після того як [німецько-румунські загарбники] встановили свою владу до річки Буг, запанувала румунська нагайка… від Дністра до Бугу».

варіанти відповідей

Мармарощину

Бессарабію

Трансністрію

Північну Буковину

Запитання 16

Які наслідки для України мала реалізація такого наказу Сталіна від 1 травня 1942 р.:

«Червоній Армії — домогтися того, щоб 1942 р. став роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ і визволення радянської землі від гітлерівських негідників»?

варіанти відповідей

оточення радянських військ у районі Києва, захоплення нацистами міста

визволення території України

повна окупація нацистськими військами України

початок широкомасштабного визволення території України від загарбників

Запитання 17

У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. німецькі війська та їхні союзники 

 

 

 

 

варіанти відповідей

захопили територію Галичини та Волині, зупинившись на лінії Рівне – Вінниця.

окупували лише територію Правобережної України й були зупинені на Дніпрі.

захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.

змогли просунутися лише на 200 – 300 км углиб території України.

Запитання 18

Установіть відповідність:


1 дистрикт «Галична»

2 рейхскомісаріат «Україна»

3 "Трансністрія"

4 "Прифронтова зона"


А Закарпаття

Б Чернігів

В Рівне

Г Одеса

Д Львів


варіанти відповідей

1-Д

2-В

3-Г

4-Б

1-Д

2-В

3-А

4-Б

1-А

2-Б

3-В

4-Г

1-Д

2-В

3-Г

4-А

Запитання 19

Збройний опір Червоній армії під час їх вступу на територію західноукраїнських земель у 1939—1940 рр. чинили:

 

 

 

варіанти відповідей

підрозділи польської армії

підрозділи румунської армії

 загони ОУН та УПА

місцеве населення

Запитання 20

Яка подія відбулась на початку нападу Німеччини на СРСР?

 

 

 

 

варіанти відповідей

«Битва за Дніпро»

Корсунь-Шевченківська наступальна операція

Карпато-Ужгородська наступальна операція

Танкова битва в районі міст Рівне—Луцьк—Дубно—Броди

Запитання 21

Улітку—восени 1941 р. Червона армія на території УРСР вела:

 

 

 

варіанти відповідей

«позиційну війну», стримуючи наступ ворога

широкомасштабні наступальні операції

успішні наступальні дії на окремих ділянках фронту

 оборонні бої, відступаючи на Схід

Запитання 22

Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського плану «Ост».

 

 

 

варіанти відповідей

 включення України до складу ІІІ рейху на правах автономії

перетворення України на «життєвий простір арійської раси»

розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

перетворення України на промислову базу ІІІ рейху і джерело дешевої робочої сили

Запитання 23

Яку назву мав координаційний орган партизанського руху в Україні, який було створено в 1942 р. під керівництвом генерала Т. Строкача?

 

 

 


варіанти відповідей

Український партизанський центр

 Український штаб партизанського руху

Український відділ партизанського руху

Партизанський штаб України

Запитання 24

Національно-визвольна боротьба українського народу в роки Другої світової війни відбувалася у формі:

варіанти відповідей

дій регулярних українських армій у складі військ Антигітлерівської коаліції

серії терористичних актів проти вищих посадовців, поєднаних з акціями громадянської непокори

підпільної та партизанської боротьби проти загарбників

загальнонаціонального антифашистського та антирадянського повстання

Запитання 25

Протягом 250 днів радянські армійські частини і загони моряків у 1941—1942 рр. відстоювали головну базу Чорноморського флоту місто:

 

варіанти відповідей

Новоросійськ

Севастополь

Херсон

Одесу

Запитання 26

Яким терміном можна охарактеризувати участь українців у створеній нацистами дивізії СС «Галичина»?

 

варіанти відповідей

колабораціонізм

Голокост

космополітизм

остарбайтер

Запитання 27

Видатними представниками радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни були:

 

 

 


варіанти відповідей

 А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич

О. Довженко, О. Теліга, О. Ольжич

С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров

С. Тимошенко, М. Кирпонос, М. Ватутін

Запитання 28

Остарбайтери — це:

варіанти відповідей

радянські військовополонені, які вступали до лав збройних сил Німеччини

населення, що залишилось під окупацією в Україні та співпрацювало з німцями

населення, яке примусово вивозили на роботи до Німеччини в роки Другої світової війни

радянські військовополонені, яких вивозили до Німеччини в роки Другої світової війни

Запитання 29

Вирішальну роль у формуванні Української повстанської армії (УПА) відіграла:


варіанти відповідей

ОУН (Бендери)

 Українська головна визвольна рада (УГВР)

ОУН (Мельника)

«Поліська Січ»

Запитання 30

Укажіть причини невдач Червоної армії в перший період радянсько-німецької війни.

варіанти відповідей

розрахунок на воєнну підтримку США та Великої Британії

хибна оцінка радянським керівництвом військово-політичної ситуації

брак досвіду та кваліфікації керівного складу армії СРСР

брак інформації про підготовку нападу на СРСР у радянського керівництва

фактор раптовості завдання першого удару

перехоплення німецькою розвідкою плану оборони СРСР на випадок воєнних дій

масові репресії в армії 1937-1938 рр.

жорстка централізація, атмосфера страху в країні

Запитання 31

Установіть відповідність.


1 7 липня-19 вересня 1941 р.

2 22 липня 1942 р.

3 30 жовтня 1941 р. - 4 липня 1942 р.

4 5 серпня-16 жовтня 1941 р.


А радянські війська залишили м.Свердловськ Ворошиловоградської області

Б Оборона Одеси (72 дні)

В Оборона Севастополя (250 днів)

Г Оборона Києва (71 день)

варіанти відповідей

1-Г

2-А

3-В

4-Б

1-Г

2-А

3-Б

4-В

1-А

2-Б

3-В

4-Г

1-Г

2-Б

3-В

4-А

Запитання 32

Що зображено на фотографії?

варіанти відповідей

Бабин Яр

Колабораціонізм

Примусову працю

Київський розстріл

Запитання 33

Яким терміном називають геноцид євреїв, здійснюваний нацистами в роки Другої світової війни?

варіанти відповідей

Голокост

Колабораціонізм

Остарбайтерство

Запитання 34

Зображена листівка поширювалася...

варіанти відповідей

Українською повстанською армією (УПА)

Українським штабом партизанського руху

Організацією українських націоналістів (Бандери)

"Поліською Січчю"

Запитання 35

Укажіть твердження, що розкриває зміст поняття "рейкова війна"

варіанти відповідей

воєнно-диверсійна операція Червоної армії проти німецьких танкових частин, які охороняли залізниці

операція загонів УПА зі знищення великих залізничних станцій Правобережної України у продовж вересня-жовтня 1943 р.

операція радянських партизанів із блокування і руйнування залізниць, мостів, ешелонів здійснена напередодні та під час Курської битви

операція радянських військових частин на Лівобережній Україні восени 1943 р. з широкомасштабним використанням бронепоїздів

Запитання 36

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

С.Бандера

Р.Шухевич

А.Мельник

Т.Строкач

Запитання 37

Стан стосунків між бійцями УПА і радянськими партизанами

варіанти відповідей

вороже ставлення через ідеологічні розбіжності, спроби контактів закінчилися невдало. воєнні дії між сторонами

співпраця у боротьбі з нацистами, створення об'єднаних штабів, спільне проведення низки воєнних операцій, дружній нейтралітет у період між боями

абсолютна відсутність контактів, вороже ставлення один до одного

нейтралітет, відсутність контактів, ідея про ефективнішу самостійну боротьбу проти німецьких окупантів

Запитання 38

Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та поняттями, що їх стосуються.


1 С.Ковпак

2 К.Осьмак

3 Т.Строкач

4 Т.Боровець (Бульба)


А "Поліська Січ"

Б Сумське партизанське з'єднання, Карпатський рейд

В Українська головна визвольна рада

Г Український штаб партизанського руху

варіанти відповідей

1-Б

2-А

3-В

4-Г

1-Б

2-В

3-Г

4-А

1-А

2-Б

3-В

4-Г

1-Б

2-Г

3-А

4-В

Запитання 39

Яке поняття стосується Волинської трагедії 1943 р.?

варіанти відповідей

перші збройні сутички УПА з польською Армією Крайовою

знищення євреїв, які проживали на Волині

один з наймасовіших розстрілів на Волині

етнічні чистки конфліктуючого українського і польського населення, здійснені УПА та польською Армією Крайовою та радянськими партизанами.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест