5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Додано: 27 січня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Кримська (Східна ) війна тривала упродовжваріанти відповідей

 1848-1849рр.

1853-1856рр.

 1830-1831рр.

  1825-1826рр.

Запитання 2

Що із перечисленного було причиною Кримської війни ?варіанти відповідей

Бажання Франції контролювати Середземноморські протоки

Бажання Османської імперії відвоювати Північне Причорномор"я

 Бажання Османської імперії заволодіти землями Молдавії та Волощини

  Бажання Росії контролювати Чорноморські протоки  

Запитання 3

Союзниками Османської імперії у Східній війні були...


 

варіанти відповідей

 Росія та Франція

Франція та Іспанія

Франція та Англія

Австрія та Франція

Запитання 4

Селянський рух за волю 1855 року , що охопив повіти Київської губернії, отримав назву -


варіанти відповідей

 "Київська козаччина"

 "Східний похід"

  "Таврійський похід"

"Похід по волю"

Запитання 5

Унаслідок якої події в Російській імперії українські селяни отримали громадянські права? *
варіанти відповідей

оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

підписання Миколою ІІ «Маніфесту...» від 17 жовтня 1905 р.

оприлюднення Емського указу 1876 р.

підписання Олександром ІІ «Маніфесту...» від 19 лютого 1861 р.

Запитання 6

Продовжіть речення , обравши правильні твердження:

Внаслідок скасування кріпацтва в Російській імперії....  

 

 

 

варіанти відповідей

 Селяни звільнялись від рекрутчини

 Селяни отримали право займатись торгівлею та підприємницькою діяльністю

 селяни до остаточного викупу землі вважались "тимчасово зобов'язаними"

селяни протягом 9 років могли відмовитись від земельного наділу

 селяни протягом 49 років мали право викуповувати землю

селяни отримали землю без викупу

Запитання 7

Якого року було проголошено цитований історичний документ? "Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди... Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони повинні виконувати панщину, сплачувати оброк ..."варіанти відповідей

 1848 р.

 1851 р.

  1861 р.

  1865 р

Запитання 8

Які зміни відбулися в освіті підросійської України згідно з реформою 1864 р.?

1. середню освіту надавали класичні та реальні чоловічі й жіночі гімназії, навчання у школах було платним

2. створювалися повітові училища для освіти дітей купців, службовців і заможних міщан

3. у всіх навчальних закладах впроваджено обов'язкове викладання навчальних предметів українською мовою

4. відновлено самостійність університетів у навчальних справах, передбачено створення ради професорів

5. впроваджено єдину систему початкової освіти

варіанти відповідей

1,2

1,2,5

2,3,4

1,4,5

Запитання 9

Про які установи йдеться у наведеному уривку? "... Дбали про санітарію та гігієну, утримували шпиталі, лікарів, фельдшерів..., організовували школи .., гімназії, курси для підвищення освіти вчителів ...".


варіанти відповідей

Громадівці


 Братства

Земства

 

Інтелігенція

Запитання 10

Найбільше місто України наприкінці XIX ст.

варіанти відповідей

 Київ

Одеса  

Чернігів

 Харків  

Запитання 11

Реформи 60 - 70-х років ХІХ ст. сприяли поширенню у Наддніпрянській Україні:


 

варіанти відповідей

фабрично-заводської промисловості

фільваркового господарства

  мануфактурного виробництва

 кооперативного землеволодіння

Запитання 12

У 1865 р. було прокладено першу в Наддніпрянській Україні залізницю сполученням

варіанти відповідей

 Катеринослав-Херсон

 Одеса-Балта

 Київ -Одеса 

 Херсон-Миколаїв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест