подібність трикутників 8-б

Додано: 9 січня 2021
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 116 разів
20 запитань
Запитання 1

Сторони трикутника відносяться як 7:6:3. Знайти сторони подібного йому трикутника, якщо в нього менша сторона 6 см

варіанти відповідей

14см, 11см

18 см, 21 см

3 см, 3,5 см

Інша відповідь

Запитання 2

Продовження бічних сторін АВ і СD трапеції перетинаються в точця F. Знайти AB, якщо AF = 10 см, ВС:AD = 2:5

варіанти відповідей

6

8

10

Інша відповідь

Запитання 3

Визначте чи подібні трикутники, якщо їх сторони дорівнюють 5 см, 8 см, 9 см і 15 см, 24 см, 27 см

варіанти відповідей

Так

Ні

Визначити нпможливо

Дві сторони так, одна ні

Запитання 4

За даними малюнка знайдить У

варіанти відповідей

27

24

30

16

Запитання 5

Сторони трикутника дорівнюють 16 см, 10 см, 12 см . Найменша сторона трикутника , подібного до даного дорівнює 2,5 см . Знайдіть периметр другого трикутника.

варіанти відповідей

38


20


9


9,5

10,5

Запитання 6

Укажіть рисунок, на якому зображено подібні трикутники.

варіанти відповідей
Запитання 7

Дано Δ ABC ∼ Δ DFK. AB=15 см, DF=5 см, FK= 7 см. Знайдіть ВС.

варіанти відповідей

21 см


10 см

7/3

Запитання 8

Чи правильно вказано довжини відрізків?

варіанти відповідей

да

ні

Запитання 9

Чому дорівнює коефіцієнт подібності на малюнке?

варіанти відповідей

½

2

-2

0,5

Запитання 10

У якому відношенні точка О ділить відрізок АВ?

варіанти відповідей

2:4

4:2

6:2

6:4

Запитання 11

На малюнку АМ=МС,ВN=NC,AB=6 cм.Довжина відрізка МN дорівнює:

варіанти відповідей

3

4

5

Інша відповідь

Запитання 12

Паралельні прямі а і b перетинають сторони кута АМС. Знайти довжину відрізка МN, якщо МК = 2 см, КL = 6 см; МР = 5 см.

варіанти відповідей

10 см


18 см


15 см

20 см

Запитання 13

∆АВС ∼ ∆А1В1С1. Р∆А1В1С1 = 24см. Знайти С1В1.

варіанти відповідей

6см

8см

12см

10см

Запитання 14

Відомо, що ∆АВС∼∆MNP.

Знайдіть градусну міру ∠М, якщо градусні міри ∠В і ∠Р відповідно дорівнюють 700 і 500.

варіанти відповідей

400

1000

800

600

Запитання 15

Відрізок AM− бісектриса трикутника ABC, AB=10см, AC=20см, CM – BM=4см. Знайдіть BC

варіанти відповідей

35

25

15

12

Запитання 16

Знайдіть висоту рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 10см і 26см, а діагоналі перпендикулярні до бічних сторін

варіанти відповідей

8

6

12

9

Запитання 17

За даними на малюнку ∆АВС ∼ ......

варіанти відповідей

∆DBN

∆BDN

∆NBD

не можна визначити

Запитання 18

За даними на малюнку, якщо KN//AC, то АК = ...

варіанти відповідей

14

4

8

12

Запитання 19

Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники... .

варіанти відповідей

 подібні

  рівні

  симетричні

  рівнобедрені

Запитання 20

В трикутнику АВС АМ - медіана, точка К точка перетину медіан. Знайдіть довжину медіани АМ, якщо АК = 8см.

варіанти відповідей

4

8

12

16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест