Подвоєння і подовження приголосних

Додано: 1 лютого 2022
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 340 разів
19 запитань
Запитання 1

Подвоєння букв є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

заздріст..ю, нездолан…ий, зіл...я

жовч…ю, зван…я, довгождан...ий

громад…я, велич...ю, старан...ість

спотворен...ий, забут…я, суд...ею

Запитання 2

Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

шален..ий, військ..омат, в..ічливість

спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

Запитання 3

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

нежить, любов, степінь

піч, бандероль, папороть

мішень, нехворощ, ступінь

рояль, полин, здобич,

Запитання 4

Орфографічна помилка є в кожному рядку, окрім

варіанти відповідей

 нагородження, виїжжаю, безглуздя, ділення

 жабуриння, життєрадісний, жовчогінний, жорстокістю

забарвлення,сіллю , розява, відкриттів

загорнений, роззутий, передмістя, довгожданний ,

Запитання 5

У формі орудного відмінка. відбувається подвоєння літер у всіх словах рядка

варіанти відповідей

злість, папороть, нехворощ, грань

 молодь, широчінь, молодість, верф

 річ, віддаль, Умань, пристань

 осінь, Керч, любов, юнь

Запитання 6

Подвоєння літер на межі значущих частин слова відбувається в рядку

варіанти відповідей

відділити, ячмінний, оббризкати, ззамолоду

 оббігти, множення, новоріччя, юннат,

  оббілити, мілкодонний, зацікавлення, бадилиння,

  оббивати, захоплення, судинний, розрісся

Запитання 7

-нн- у прикметниках треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 ран..ій, юн..ий, осін...ій, старан...ий

височен...ий, буквен...ий, вікон...ий, нужден...ий

 бездоган...ий, окаян...ий, лавин...ий, вікон...ий

  священ...ий, притаман...ий, незбагнен...ий, солов'їн...ий

Запитання 8

Виберіть правильне написання слів у рядку

варіанти відповідей

 міськком, довгожданний, попідтинню

 Залужжя, Поділля, Поволжя

 ллється, сіллю, чутєвий

сушений, священний, вогнянний

Запитання 9

Подвоєнні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

 бов...аніє, лимон...ий, реформен...ий

 безвин...ий, лебедин...ий, блажен...ий,

 огнен...ий, жит...євий, повсякден...ий

  остан...ій, буден...ий, солом'ян...ий

Запитання 10

У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка

варіанти відповідей

папороть, дикість

сіножать, Січ

безліч, мудрість

Запитання 11

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще(н/нн)ий, ві(с/сс)ю, молодіс(т/тт)ю

бездога(н/нн)ий, розкі(ш/шш)ю, І(л/лл)я

сі(л/лл)ю, одухотворе(н/нн)ий, зва(н/нн)я

узбі(ч/чч)я, освітле(н/нн)ість, ті(н/нн)ю

пі(в/вв)ікна, залізя(ч/чч)я, да(н/нн)ий

Запитання 12

Подовжені літери треба писати в обох словах рядка


 

варіанти відповідей

спросо(н/нн)я, пере(л/лл)ю

гідніс(т/тт)ю, мавпе(н/нн)я

навма(н/нн)я, завда(н/нн)ь

 І(л/лл)я, запопадливіс(т/тт)ю

Запитання 13

Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка


 

варіанти відповідей

 умі(н/нн)ь, ста(т/тт)ей

узбі(ч/чч), почу(т/тт)ів

 протирі(ч/чч), су(д/дд)ів

 відкри(т/тт)ів, зітха(н/нн)ь

Запитання 14

Прочитайте рядки.

(1 )Жи(т/тт)я ішло, минуло той перон.

Гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів (2)написа(н/нн)о пером.

(3)Несказа(н/нн)е лишилось

(4)несказа(н/нн)им.

Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в словах, позначених цифрами

  

варіанти відповідей

1,2


 2, З

 3, 4

2, 4

Запитання 15

Прочитайте речення.

Яких тільки (1 )обли(ч/чч) не побачиш на ярмарку: одні (2)заспа(н/нн)і, інші (3)заклопота(н/нн)і, але ніхто не приховує своїх (4)почу(т/тт)ів.

Подовжені літери треба писати в слові, позначеному цифрою

 

 

варіанти відповідей

1

 2

З

 4

Запитання 16

Яке з правил умотивовує написання слів шален..ийжадан..ийбуквен..ий,

потомствен..ий?


варіанти відповідей

не подвоюється н у словах-винятках

подвоюється н у наголошених прикметникових та прислівникових суфіксах

-енн-, -анн- (-янн-)

подвоюються приголосні на стику кореня і суфікса

 не подвоюються приголосні на стику кореня і суфікса

за традицією пишемо одну літеру -н- у словах

Запитання 17

Визначте, який із запропонованих варіантів є орфографічно правильним?


 

 

варіанти відповідей

 воз’єднання

  воз’єднаня

возз’єдднання

возз’єднання

Запитання 18

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка 


 

 

 

 

варіанти відповідей

о(б/бб)ігати, безсо(н/нн)ий, камі(н/нн)ий

 

за(в/вв)ишки, тополи(н/нн)ий, замрія(н/нн)о

бе(з/зз)вучність, спи(н/нн)ий, вівся(н/нн)ий

ві(д/дд)ілити, місь(к/кк)ом, упевне(н/нн)ий 

Запитання 19

Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка


  

 

 

 

 

варіанти відповідей

 охоро(н/нн)ик, букве(н/нн)ий

відмі(н/нн)ик, зведе(н/нн)ий

зако(н/нн)ий, божестве(н/нн)ий

прикордо(н/нн)ик, обітова(н/нн)ий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест