Сучасні словники української мови. Українські електронні словники.

Додано: 1 лютого 2022
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 630 разів
22 запитання
Запитання 1

1.    За алфавітом записано всі слова в рядку

варіанти відповідей

А азбука, акваріум, амфора, амфітеатр

Б билинка, бінокль, бежевий, безмежжя

В ґава, генетика, гість, горизонтальний

Г дальній, дисгармонія, диск, дисковий

Запитання 2

За алфавітом записано всі слова в рядку

варіанти відповідей

А енергія, енергетика, естетичний, Естонія

Б жалість, жалити, життєлюбний, жінка

В заступ, засув, засуджувати, засудити

Г Іванка, іволга, імпресіонізм, імперія

Запитання 3

За алфавітом записано всі слова в рядку

варіанти відповідей

А Киричук, кирпатий, кінофестиваль, кіноцентр

Б  лементувати, лимонний, лісгосп, лікарський

В  мелітопольський, метро, ментол, Мінськ

Г  нюанс, нюнькатися, Нюрнберг, Нью-Йорк

Запитання 4

За алфавітом записано всі слова в рядку

варіанти відповідей

А  обережно, оберіг, обер-майстер, оберт

Б  Пилипенко, піцерія, Піфагор, пічниковий

В  реєстр, реєстрація, реєстратура, реєстратор

Г  сюди-туди, сюжетний, сюрчання, сюрреалізм

Запитання 5

Приклад із лінгвістичного словника подано в рядку

варіанти відповідей

А ФОРЗАЦ, -а, ч., спец. Подвійний аркуш паперу, що з’єднує книжку з внутрішньою частиною обкладинки, а також слугує для оформлення книжки. У цій книжці заслуговує похвали… майстерно виконаний форзац із золотим лінійним рослинним орнаментом на зеленому фоні (Українська графіка, 1957, 119).

Б ГІПНОЗ (латин. hypnosis — сон) — особливий, близький до сну стан свідомості людини, який характеризується звуженням її обсягу й різким фокусуванням на змісті навіювання. У стані Г. у людини можуть спонтанно виникати фізіологічні та психічні реакції, не властиві їй при звичайному стані свідомості: ілюзії, забування або згадування тих чи інших фактів, підвищення концентрації уваги, зміна настрою (Д. В. Штриголь).

В ЛЬОНАРСТВО — галузь рослинництва, що займається вирощуванням льону з метою отримання волокна та насіння. Виокремлюють 2 осн. напрями в Л.: виготовлення прядив та олій льону. Зі стебел прядив льону отримують цінне техволокно, яке широко використовують у текстильн., автомобільн., авіац., гумовій, взуттєвій та ін. галузях пром-сті (І. О. Маринченко).

Г АКАПЕЛА (італ. a capella букв. у стилі капели; як співають у каплиці) — хоровий або ансамблевий спів без інструментального супроводу. Витоки співу А. сягають античності. Від доби Середньовіччя до сьогодення спів А. — найпотужніший жанр. пласт світ. хор. музики. У мистецтві України підвалини співу А. закладені, з одного боку, у нар. гуртовому співі, з ін. — у християн. культовій музиці від часу прийняття християнства в Україні-Русі (О. О. Різник).

Запитання 6

Приклад з енциклопедичного словника подано в рядку

варіанти відповідей

А НАСТ, -у, ч. Обледеніла кірка на поверхні снігу. Сніг тільки-но почав танути, але надвечір брався знову скляним настом і сліпуче блищав під місяцем і під зорями (З. Тулуб, Людолови, І, 1957, 356).

Б КАДИТИ (КУРИТИ, ПАЛИТИ) ФІМІАМ — занадто вихваляти когось, лестити комусь. Раби й підніжки всякої влади палять фіміам навіть земським начальникам (М. Коцюбинський, ІІІ, 1956, 154).

В МІГРЕНЬ (фр. migraine), син. гемікранія (грецьк. hemi — половина та kranion — череп) — фізіологічний розлад, що характеризується нападами головного болю частіше в одній половині голови. Біль при М. має пульсуючий характер і нерідко супроводжується нудотою, блюванням, непереносимістю яскравого світла, голосних звуків (фото- та фонофобія), а також сонливістю й млявістю після нападу (Н. В. Бездітко).

Г АБРИКОС, -а, ч. Те саме, що абрикоса. Абрикос — досить цінна кісточкова порода. Вона посухостійка, дуже вимоглива до тепла (Садівництво і ягідництво, 1957, 22).

Запитання 7

Прочитайте уривок.

ячмінний [jачм’ін:иеĭ], -нна, -нне; -нні [н':і]

Це матеріал із словника

варіанти відповідей

А орфографічного

Б орфоепічного

В перекладного

Г наголосів

Запитання 8

8. Прочитайте уривок

ЦИБАТИЙ, -а, -е, розм. З довгими тонкими ногами. Цибатий Невкипілий, на цілу голову в натовпі вищий за всіх, кумедно, як чорногуз, хитав головою (А. Головко, ІІ, 1957, 220). // Довгоногий (про птахів). Півень такий у дворі ходив. Ґалаґан, куряча по- рода, цибатий та шия гола (О. Донченко, VІ, 1957, 108).

Це матеріал із словника

варіанти відповідей

А фразеологічного

Б етимологічного

В орфографічного

Г тлумачного

Запитання 9

9. Прочитайте уривок.

заїр, -а (грошова одиниця)

Заїр, -у (кол. назва країни й річки)

заїрець, -їрця, ор. -їрцем, мн. -їрці, -їрців

Це матеріал зі словника

варіанти відповідей

А наголосів

Б морфемного

В орфоепічного

Г орфографічного

Запитання 10

10. Прочитайте уривок

Торік [торік], минулого року, торішній, позаторік, позаторішній, уторік—складне слово, що виникло із словосполучення то(й)рік. — Див. ще рік, той.—Пор.          тиждень, тогід.

Це матеріал зі словника

варіанти відповідей

А перекладного

Б орфоепічного

В орфографічного

Г етимологічного

Запитання 11

До лінгвістичних належить словник

варіанти відповідей

А медичних термінів

Б політологічний

В наголосів

Г Вікіпедія

Запитання 12

Лексикографія – це 

варіанти відповідей

розділ мовознавства , який займається укладання словників

розділ мовознавства , що вивчає словниковий склад мови

розділ мовознавства , що вивчає способи творення слів

розділ мовознавства, який вивчає власні імена й назви, їх історію, семантику, будову, основні закономірності розвитку

Запитання 13

Позначте, у якому словнику з’ясовано походження слів.

варіанти відповідей

морфемному

тлумачному

 етимологічному

історичному

Запитання 14

Цей чотиритомний словник став найбільшою подією в українській лексикографії кінця 19 ст

варіанти відповідей

"Новий тлумачний словник української мови"

"Словар української мови" Б. Грінченка

"Лексис" Л. Зизанія

"Енциклопедія української мови"

Запитання 15

Цей словник вийшов у світ 1596 року, реєстр словника налічує 1061 статтю

варіанти відповідей

"Лексис"

"Лексикон словенороський"

"Словар української мови" Грінченка

Запитання 16

Словники виконують  такі функції:

варіанти відповідей

комунікативну, номінативну;

інформативну, нормативну;

мислетворчу, естетичну;

естетична, виховну.

Запитання 17

За типом характеристики слова одномовні лінгвістичні словники бувають: 

варіанти відповідей

фразеологічні, енциклопедичні 

тлумачні, орфорграфічні, орфоепічні, етимологічні,словотвірні, лексичних груп, спеціальні 

словник професіоналізмів та діалектний

Запитання 18

Позначте, який словник подає нормативне написання слів.

варіанти відповідей

фразеологічний

іншомовних слів

орфографічний

тлумачний

Запитання 19

Орфографічні, орфоепічні, тлумачні словники належать до

варіанти відповідей

перекладних;


лексичних;

одномовних;

енциклопедичних.

Запитання 20

Вершиною української лексикографії став

варіанти відповідей

«Лексикон» Памви Беринди

Одинадцятитомний «Словник української  мови»

«Лексис» Лаврентія Зизанія

«Лексис» невідомого автора

Запитання 21

Укладача словника називають 

варіанти відповідей

лексист;

глосарій;

лексикограф;

семасіоніст.

Запитання 22

Бібліографія – це

варіанти відповідей

наука, яка розробляє методи опису друкованих творів, складання їх покажчиків та оглядів різного призначення; 

короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо;

публікація, у якій обговорюється та оцінюється літературний чи науковий твір, театральна вистава, фільм, виставка;

розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови та їхнє застосування. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест