Похідна Варіант 1

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 21 раз
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть правильну відповідь ( 2)′ =

варіанти відповідей

0

1

2

х

Запитання 2

Знайдіть похідну функції:

f(x)=x-5

f '(x)=

варіанти відповідей

-5x-6

-5x-4

x-4

1/x5

Запитання 3

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції у = х3 в точці х = -2 .

варіанти відповідей

а) -6

б) -8

в) 12

г) 8

Запитання 4

Похідна функцїї у= 3х-5

варіанти відповідей

3

-3

5

-5

Запитання 5

Знайдіть похідну функції у=√х у точці x=0,25

варіанти відповідей

0,5

0,25

1

0

Запитання 6

Продовжіть формулу (uv)′=

варіанти відповідей

u′v+v′u

u′v′

u′+v′

u′/v′

Запитання 7

Оберіть означення похідної

варіанти відповідей

величина миттєвої швидкості в момент часу t0 дорівнює значенню похідної від шляху у точці t0.

Похідною функції  y=ƒ(x) в точці x0  називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує.

Похідною функції  y=ƒ(x) в точці x0  називається границя відношення приросту аргументу до приросту функції при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує.

похідна f’(x) функції f(x) у точці x0 є значенням кутового коефіцієнта дотичної до кривої y=f(x) у точці з абсцисою x0.

Запитання 8

Похідна від ctgx=

варіанти відповідей

-1/sin2x

1/sin2x

-1/cos2x

1/cos2x

Запитання 9

(sinx)'=

варіанти відповідей

cosx

-cosx

sinx

x

Запитання 10

Похідна суми (різниці) дорівнює

варіанти відповідей

добутку (частці) похідних

сумі (різниці) похідних

показник степеня, помножений на фунцію

немає правильної відповіді

Запитання 11

Оберіть фізичний зміст похідної

варіанти відповідей

похідна f’(x) функції f(x) у точці x0 є значенням кутового коефіцієнта дотичної до кривої y=f(x) у точці з абсцисою x0.

Похідною функції  y=ƒ(x) в точці x0  називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує.

Похідною функції  y=ƒ(x) в точці x0  називається границя відношення приросту аргументу до приросту функції при умові, що приріст аргументу прямує до нуля, а границя існує.

величина миттєвої швидкості в момент часу t0 дорівнює значенню похідної від шляху у точці t0.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест