ТКР, Показникова функція

Додано: 12 листопада 2022
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 66 разів
49 запитань
Запитання 1

Які знаведених функцій є показниковими?

варіанти відповідей

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Запитання 2

Які з наведених ескізів відповідають графікам показникових функцій? 

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Які з показникових функцій є зростаючими?

варіанти відповідей

1)

2)

3)

4)

Запитання 4

Порівняйте числа x i y , якщо πх > πу

варіанти відповідей

 x < y

 

 x = y

 

 x > y

   

неможливо порівняти

Запитання 5

Розв’яжіть рівняння

варіанти відповідей

5

4

3

2

1

Запитання 6

Розв'яжіть рівняння 3x=9x+1

варіанти відповідей

2

1

-2

-1

Запитання 7

Вказати проміжок, якому належить корінь рівняння 93х+0,5 = 1/3.

варіанти відповідей

( 0; 1⌉


( -1; 0)

 ( 1 ; 2)


( -3; -2)

Запитання 8

Розв′яжіть рівняння 2 ⋅ 3х + 3х+1=15

варіанти відповідей

1

3

2

-1

Запитання 9

Розв'яжiть рiвняння: 36х - 5⋅6х - 6 = 0

варіанти відповідей

х = −1

х = 1

х = 6; х = −1

Запитання 10

Розв'яжіть рівняння 5 +4⋅5х- 5 =0

варіанти відповідей

1

0

-1

2

Запитання 11

Розв'язати рівняння: 25х - 3⋅5х - 10 = 0

варіанти відповідей

 1; 3

1; -3

 3

-1; -3

1

Запитання 12

Якому проміжку належить корінь рівняння 0.008х=51-2хваріанти відповідей

[0;2]

(0;1)

(-1;5]

 (-3;0]

Запитання 13

5х * 2х =100

варіанти відповідей

0

2

10

не має розв'язку

Запитання 14

121х = -11

варіанти відповідей

2

0,5

-2

не має розв'язків

Запитання 15

7 * 4 = 196

варіанти відповідей

2

0

1

немає розв'язків

Запитання 16

Розв'язати рівняння 3х+2+3х=270 і вказати якому проміжку належить корінь рівняння.

варіанти відповідей

(0;3)

(2;4)

(-3;0)

(4;5)

Запитання 17

Знайдіть корені рівняння 9х-8⋅3х-9=0

варіанти відповідей

3

-1

2

0

Запитання 18

Вказати проміжок, якому належить корінь рівняння 93х+0,5 = 1/3.

варіанти відповідей

( 0; 1⌉


( -1; 0)

 ( 1 ; 2)


( -3; -2)

Запитання 19

2x2-2x=23x-6

варіанти відповідей

3;2

2; 5

4

3;-2

Запитання 20

51+2x+61+x=30+150x

варіанти відповідей

log256 ; log65

35

log625 ; log56

2; 4

Запитання 21

27х-2*9х-9=0

варіанти відповідей

2;3

3

1

1;3

Запитання 22

x2•3x-3x+1≤0

варіанти відповідей

(-3;3)

[-√3;√3] 

(-√3;√3)

(-∞;3)

Запитання 23

2x+22x+3≥144

варіанти відповідей

(-∞;4)

(4;8)

[4;+∞)

(4;+∞)

Запитання 24

 2•4x-5•6x+3•9x<0

У відповідь записати координату середини проміжку, який є розв’язком нерівності.

варіанти відповідей

1

2

0,5

-0,5.

Запитання 25

Вкажіть найменший цілий розв'язок нерівності: 3х-7>2х-5

варіанти відповідей

3

4

2

Це завдання за 9 клас,але я його не можу зробити

Запитання 26

Яке з чисел не є рішенням нерівності: 2,6+2y<0

варіанти відповідей

-2

-1,3

4,5

Це завдання за 9 клас,але я його не можу зробити

Запитання 27

Обчисли 72*0

варіанти відповідей

71

72

0

70

Це завдання за 5 клас,але я його не можу зробити

Запитання 28

Обчисли 1+13:13

варіанти відповідей

2

1

14

Це завдання за 5 клас,але я його не можу зробити

Запитання 29

18:2:3

варіанти відповідей

6

1

18

3

Запитання 30

х:8=7

варіанти відповідей

8

49

56

7

Це завдання за 2 клас,але я його не можу зробити

Запитання 31

Знайди корінь рівняння (329 + х) - 519 = 832 .

варіанти відповідей

1026

1680

16

1022

Запитання 32

Знайди значення виразу (1 203 400 - 875 992) : 76 + 614 ⋅ 309 .

варіанти відповідей

 1 520 898


28 254

194 034

289 153

Запитання 33

Виконай множення 6¾ × 1 ⅓

варіанти відповідей

6 3⁄12

6 ¾

9

9⅛

Запитання 34

Виконай ділення 11 3⁄4 : 5 7⁄8

варіанти відповідей

2

2 ¾

2 ⅛

2 3⁄12

1⁄2

Запитання 35

Скороти дроби ²⁷∕₃₆ та ²⁴∕₃₂


варіанти відповідей

²∕₃ та ³∕₄

¹∕₃ та ¹∕₈

³∕₄ та ³∕₄

 ⁹∕₁₆ та ¹²∕₁₇

Запитання 36

Знайди значення виразу

(1 ⁵⁄₈ + ⁵∕₁₆) ⋅ 1 1⁄31 − 1 3⁄₂₄ : 3⁄4 =

варіанти відповідей

2

1 1⁄2

1⁄2

3 1⁄2

Запитання 37

Розв'яжи рівняння: 3⁄8 ⋅ х = 2,4

варіанти відповідей

6⁄4

1 1⁄2

6,4

0,9

9⁄10

Запитання 38

Розв'яжи рівняння: 3 2⁄3 : (х - 2 4⁄15) = 3 5⁄13

варіанти відповідей

1 11⁄60

3 7⁄20

3 8⁄20

інша відповідь

Запитання 39

Обчислити:

варіанти відповідей

10 5/25

9 5/15

9 11/30

9 5/25

Запитання 40

Знайти значення виразу:

варіанти відповідей

4 1/20

4 4/5

3 1/4

3 1/20

Запитання 41

Обчислити:

варіанти відповідей

5/13

6/13

5/35

6/35

Запитання 42

Виконати дію множення:

варіанти відповідей

9 1/6

6 2/5

5 2/6

8 1/5

Запитання 43

Знайти суму многочленів

2+3х3-1 та 5х3+3х2+7

варіанти відповідей

3+5х2+6

3+8х2+6

3-5х2+6

3+8х2-6

Запитання 44

Спростіть вираз:

(11+2х)+(-х2+12х-35)

варіанти відповідей

2+14х+24

2+14х-24

х2+14х-24

2-14х-24

Запитання 45

Спростіть вираз:

(14ху-2у2+13х2)-(-16у2-5ху+4х2)

варіанти відповідей

17х2-18у2+9ху

2+14у2-19ху

2+14у2+19ху

17х2+18у2+9ху

Запитання 46

Спростіть вираз:

(1+2p)+(p2-p)

варіанти відповідей

p2-p-1

p2-p+1

p2+p-1

p2+p+1

Запитання 47

Розв'яжіть рівняння:

2-3х3-(5х-3х3)=-13

варіанти відповідей

3

-3

5

-5

Запитання 48

Знайти значення виразу:

(5ху-х2)+7х2-(6х2-3ху), якщо х=-3/2, у=1 3/4

(х=мінус три других, у= одна ціла три четвертих)

варіанти відповідей

19

-21

20

-22

Запитання 49

Спростити вираз:

(15х2-3ху)-(12х2-5ху+у2)

варіанти відповідей

2+2ху-у2

2-2ху-у2

2+3ху-у2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест