Польський національно-визвольний та російський опозиційний рухи на території України. Соціальні рухи

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Повстання декабристів у Російській імперії відбулося:  

варіанти відповідей

1821 р.

1848 р.

1825 р.

1830 р.

Запитання 2

Хто був організатором «Південного товариства» та авто­ром політичної програми «Руська Правда»?

варіанти відповідей

М. Муравйов

П. Пестель

К. Рилєєв

С. Муравйов-Апостол

Запитання 3

Прихильники релігійно-етичного руху, сформованого у ХVІІІ ст. в країнах Західної Європи, який мав на меті моральне вдосконалення особистості та створення «всесвітнього братства»:

варіанти відповідей

Масони

Слов'янофіли

Західники

Декабристи

Запитання 4

Рух декабристів був складовою:

варіанти відповідей

Польського національно-визвольного повстання

українського національно-визвольного руху

Європейської «весни народів»

Російського дворянського опозиційного руху

Запитання 5

Яка основна мета польського повстання 1830-1831 рр.?

  

варіанти відповідей

Звільнення Польщі з-під австрійської влади, відновлення Польської держави в межах 1795 р.

Звільнення Польщі з-під російської влади, відновлення колишньої Речі Посполитої

звільнення Польщі з-під прусської влади, відновлення Польської держави в межах 1793 р.

Приєднання до Польщі території Закарпаття

Запитання 6

Які території підросійської України охопило польське повстання?


варіанти відповідей

Лівобережну Україну

Слобідську Україну

Правобережну Україну

Південну Україну

Запитання 7

Які наслідки польського повстання для українців?

варіанти відповідей

Русифікація українців

Заслання до Сибіру

Проведення селянської реформи на вигідних умовах для жителів Правобережної України

Полонізація українців

Запитання 8

Коли відбулися події, про які йдеться в історичному джерелі?

 «…Мужність солдатів похитнулася; вигляд убитих і поранених, відсутність С. Муравйова завдали рішучого удару мужності повсталих чернігівців: вони, 

кинувши рушниці, розбіглися в різні боки».

варіанти відповідей

1806–1812 рр.

1810–1812 рр. 

1825–1826 рр.

1847–1848 рр.

Запитання 9

 Яка декабристська організація в своїх програмових документах планувала створити на території України дві автономії: Українську (столиця Харків) та Чорноморську (столиця Київ)?

варіанти відповідей

Північне товариство

Союз благоденства

Південне товариство

Товариство об’єднаних слов’ян

Запитання 10

Вкажіть назву організації, з програми якої наведено цитату.

" Увільнення всіх слов’янських племен від самодержавства; знищення між ними національної ненависті та возз’єднання всіх населених ними земель у федеративний союз". 

варіанти відповідей

Кирило-Мефодіївське братство

Південне товариство

Північне товариство

Товариство з'єднаних слов'ян

Запитання 11

Ставлення більшості селян-українців до учасників польського повстання 1830-1831 рр.:

варіанти відповідей

Активна підтримка повстанців, масовий вступ у їхні загони

Байдужість до повстанського руху, нейтральне ставлення до нього

Лояльне ставлення до російського уряду, частина селян вступила у спеціально створені загони для боротьби з повстанцями

Пасивна підтримка повстанців, допомога в усьому, що не стосується воєнних справ

Запитання 12

Розставте події у хронологічній послідовності.


А) Польське визвольне повстання.

Б) Створення Південного товариства.

В) Загибель Устима Кармалюка.

Г) Створення масонської ложі "Любов до істини".

варіанти відповідей

А; В; Г; Б

Б; В; Г; А

Г; Б; А; В

В; Г; А; Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест