Популяції, їх характеристика

Складено за параграфом 38 підручника "Біологія і екологія" для учнів 11 класу, автора В.Соболя

Додано: 9 лютого 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 3551 раз
14 запитань
Запитання 1

Властивості популяцій у конкретних умовах їх існування, динаміки, адаптації до природного середовища, внутрішньо- та міжвидові зв'язки вивчає розділ зоології - екологія популяцій, або

варіанти відповідей

аутекологія

синекологія

демекологія

екосистемологія

Запитання 2

Основою функціонування популяцій є безперервний обмін речовин та енергії. Ця функція реалізується завдяки функціональним ролям популяцій в екосистемах

Прикладом продукційної ролі може бути

варіанти відповідей

взаємовідносини "хижак-жертва"

алелопатія, зумовлена виділеннями рослини у навколишнє середовище колінів, антибіотиків, фітонцидів

здатність рослин до фотосинтезу

розщеплення органічних рештків до мінеральних речовин, що знову всттупають у колообіг

Запитання 3

Основою функціонування популяцій є безперервний обмін речовин та енергії. Ця функція реалізується завдяки функціональним ролям популяцій в екосистемах

Прикладом редукційної ролі може бути

варіанти відповідей

взаємовідносини "хижак-жертва"

здатність рослин до фотосинтезу

розщеплення органічних рештків до мінеральних речовин, що знову всттупають у колообіг

алелопатія, зумовлена виділеннями рослини у навколишнє середовище колінів, антибіотиків, фітонцидів

Запитання 4

Основою функціонування популяцій є безперервний обмін речовин та енергії. Ця функція реалізується завдяки функціональним ролям популяцій в екосистемах

Прикладом інформаційної ролі може бути

варіанти відповідей

алелопатія, зумовлена виділеннями рослини у навколишнє середовище колінів, антибіотиків, фітонцидів

взаємовідносини "хижак-жертва"

розщеплення органічних рештків до мінеральних речовин, що знову всттупають у колообіг

перетворення речовин і енергії популяцією консументів та забезпечення упорядкованого проходження через екосистеми потоку речовин та енергії

Запитання 5

Основою функціонування популяцій є безперервний обмін речовин та енергії. Ця функція реалізується завдяки функціональним ролям популяцій в екосистемах

Прикладом трансформаційної ролі може бути

варіанти відповідей

взаємовідносини "хижак-жертва"

алелопатія, зумовлена виділеннями рослини у навколишнє середовище колінів, антибіотиків, фітонцидів

перетворення речовин та енергії популяцією консументів й забезпечення упорядкованого проходження черех екосистеми потоку речовин та енергії

розщеплення органічних рештків до мінеральних речовин, що знову всттупають у колообіг

Запитання 6

Основою функціонування популяцій є безперервний обмін речовин та енергії. Ця функція реалізується завдяки функціональним ролям популяцій в екосистемах

Прикладом регуляційної ролі може бути

варіанти відповідей

алелопатія, зумовлена виділеннями рослини у навколишнє середовище колінів, антибіотиків, фітонцидів

розщеплення органічних рештків до мінеральних речовин, що знову всттупають у колообіг

взаємовідносини "хижак-жертва"

здатність рослин до фотосинтезу

Запитання 7

Основою функціонування популяцій є безперервний обмін речовин та енергії. Ця функція реалізується завдяки функціональним ролям популяцій в екосистемах

Прикладом середовищеутворювального впливу може бути

варіанти відповідей

алелопатія, зумовлена виділеннями рослини у навколишнє середовище колінів, антибіотиків, фітонцидів

перетворення речовин та енергії популяцією консументів й забезпечення упорядкованого проходження черех екосистеми потоку речовин та енергії

вплив рослин на мікроклімат, якість ґрунту та роль тварин-фільтраторів у самоочищенні води

розщеплення органічних рештків до мінеральних речовин, що знову всттупають у колообіг

Запитання 8

Основними характеристиками встановлення життєздатності популяції є

варіанти відповідей

чисельність, щільність, динаміка

статева, вікова, просторова структура

агрегація, дем,

незалежні, напівзалежні, залежні популяції

Запитання 9

Однією з характеристик життєздатності популяцій є щільність -

варіанти відповідей

сукупність біологічних й екологічних процесів, що змінюють розміри ареалу, чисельність особин, склад популяцій за статтю, віком, поведінкою, розташуванням у просторі

середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору, зйнятого популяцією

загальна кількість собин даної популяції

Запитання 10

Мічення території у ведмедів є прикладом механізму регуляції чисельності шляхом

варіанти відповідей

регуляції взаємозв'язків із популяціями інших видів (закон Гаузе)

регуляції міграції та розселенням

регуляції територіальною поведінкою

регуляції перенаселенням і стресовою поведінкою

Запитання 11

Прикладом того, що у суспільних комах в розмноженні беруть участь окремі самки-матки та самці, кількість яких регулюється механізмом

варіанти відповідей

регуляції територіальною поведінкою

регуляції взаємозв'язків із популяціями інших видів (принцип конкурентного витіснення)

регуляції суспільною поведінкою

регуляції перенаселенням і стресовою поведінкою

Запитання 12

Явище канібалізму у павуків є прикладом механізму регуляції чисельності популяцій

варіанти відповідей

регуляції взаємозв'язків із популяціями інших видів (закон Гаузе)

регуляції міграції та розселенням

регуляції перенаселенням і стресовою поведінкою

регуляції територіальною поведінкою

Запитання 13

Найменшу чисельність особин в популяції пояснює

варіанти відповідей

принцип залежності від щільності (принцип А.Ніколсона)

закон обмеженого росту (Ч.Дарвіна)

принцип мінімального розміру популяції

Запитання 14

Збільшення смертності або зменшення народжуваності в популяціях пояснюється принципом залежності від щільності (А.Ніколсона) та може призвести до

варіанти відповідей

збільшення щільності особин в популяції

зменшення щільності особин в популяції

кількість особин в популяції не зміниться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест