Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій.

15 запитань
Запитання 1

Розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяції окремих видів - це...

варіанти відповідей

синекологія

демекологія

аутекологія

екосистемологія

Запитання 2

Група особин одного виду на конкретній території, що утворює самостійну генетичну систему й формує власну екологічну нішу це..

варіанти відповідей

популяція

екотоп

підвид

вид

Запитання 3

Система взаємозв'язків між особинами популяцій, що проявляється в їх поведінці, - це..

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 4

У деяких популяція частота старших особин більша - це...

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 5

Співвідношення особин різних статей, тобто відношення кількості самців до кількості самок

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 6

У слонів груповий розподіл особин популяцій - це..

варіанти відповідей

просторова структура

статева структура

етологічна структура

вікова структура

Запитання 7

Середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору - це...

варіанти відповідей

чисельність популяції

біомаса популяції

щільність популяції

природний приріст популяції

Запитання 8

Простір, заселений особинами конкретної популяції. 

варіанти відповідей

щільність

чисельність

ареал

густота

Запитання 9

Оберіть види просторової структури популяції

варіанти відповідей

етологічна

випадкова

групова

індивідуальна

рівномірна

конкурентна

Запитання 10

Про який вид просторової структури йде мова - розподіл дерев у лісі

варіанти відповідей

групова

рівномірна

випадкова

індивідуальна

Запитання 11

Укажи характеристику вікової структури популяцій:

варіанти відповідей

співвідношення особин різних статей, тобто відношення кількості самок до кількості самців

система взаємозв’язків між особинами, що проявляється в їхній поведінці

розподіл особин популяції по території, яку вона займає

розподіл особин, що належать до популяції за віковими групами. Зазвичай у популяціях, які швидко зростають, значну частку становлять молоді особини, у стабільних популяціях розподіл вікових груп є більш рівномірним, а в популяціях, для яких характерне зменшення чисельності, переважають особини старшого віку

Запитання 12

Різниця між кількісними показниками народжуваності і смертності - це

варіанти відповідей

чисельність

щільність

приріст

структура

Запитання 13

Для популяції, як структурної одиниці виду,характерні показники

варіанти відповідей

густота, народжуваність, смертність

вікова структура, біологічний потенціал

всі відповіді правильні

всі відповіді неправильні

Запитання 14

факторами, що свідчать про стійкість популяції є:

варіанти відповідей

величина зайнятої теритерії

розмір самої популяції

баланс вікової структури популіції

переважання молодих особин

відмінністьумов життя

Запитання 15

До якого механізму регуляції чисельності популяцій відноситься канібалізм?

варіанти відповідей

регуляція взаємозвязками із популяціями інших видів

регуляція міграціями та розселенням

регуляція територіальною поведінкою

регуляція перенаселенням і стресовою поведінкою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест