14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

Пошук інформації в Інтернеті

Додано: 18 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Слово або декілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей це ...

варіанти відповідей

пошукові слова

визначальні слова

ключові слова

визначні слова

Запитання 2

Програми, які призначені для пошуку в Інтернеті веб-сторінок з потрібними відомостями називаються …

варіанти відповідей

системою передачі даних

довідниковими системами

системою доступу до даних

пошуковими системами

Запитання 3

Пошукова система - це:

варіанти відповідей

слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей.

комплекс програм і потужних комп’ютерів, здатних приймати, аналізувати й обслуговувати запити користувачів з пошуку даних в Інтернеті.

додаткова програма, що встановлюється в браузер Google Chrome.

це слова, фрази або набір символів, які користувач Інтернету вводить у рядок пошуку з метою одержання відомостей, що його цікавлять.

Запитання 4

Фрагмент документа (команда, текст, заголовок, зображення, примітка), що посилається на інший елементу самому документі або на інший об'єкт, який розміщено на окремому комп'ютері чи в комп'ютерній мережі називається

варіанти відповідей

веб - адресою

веб - сторінка

веб - сайт

гіперпосилання

Запитання 5

Документ в Інтернеиі, який може містити текс, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо - це ...

варіанти відповідей

веб - сайт

веб - сторінка

веб - простір

гіперпосилання

Запитання 6

Яка з наведених пошукових систем найбільш популярна?

варіанти відповідей
Запитання 7

Група веб - сторінок, що пов'язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику і належать певному власнику називається ...

варіанти відповідей

веб - сторінка

веб - сайт

гіперпосилання

веб - документ

Запитання 8

Програма, призначена для перегляду веб - сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних (відео, музики, тощо), називається

варіанти відповідей

редактор

гіпертекст

веб - документ

браузер

Запитання 9

Встановіть вірну послідовність позначок на малюнку за назвами браузарів

варіанти відповідей

Mozilla Firefox,Opera, Google Chrome, Internet Explorer

Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer

Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer

Запитання 10

Яка з наведених пошукових систем відноситься до українських пошукових систем?

варіанти відповідей
Запитання 11

Встанови правильну послідовність алгоритма пошуку:

А - Проаналізуй результати пошуку

Б - Збережи результати пошуку.

В - Добери ключові слова або фрази

Г - Організуй пошук потрібних матеріалів

варіанти відповідей

Г, В, Б, А

Г, В, А, Б

В, Г, А, Б

Запитання 12

Більш результативніший пошуковий запит:

варіанти відповідей

який має одне ключове слово

який має два і більше ключових слів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест