23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Послідовне та паралельне з'єднання провідників

Додано: 24 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 15 разів
8 запитань
Запитання 1

При якому з'єднанні провідників загальну силу струму в колі можна розрахувати за формулою Ι=Ι1+...+Ιn?

варіанти відповідей

паралельному

послідовному

мішаному

Запитання 2

Прилад використовують для регулювання напруги на певній ділянці кола називають:

варіанти відповідей

годинником

амперметром

вольтметром

реостатом

Запитання 3

При паралельному з'єднанні двох провідників загальна напруга на ділянці кола та напруга на другому провіднику 12 Β. Якою є напруга на першому провіднику?

варіанти відповідей

12 Β

6 Β

24 Β

36 Β

Запитання 4

При якому з'єднанні загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих провідників?

варіанти відповідей

паралельному

послідовному

мішаному

Запитання 5

При якому з'єднанні загальний опір з'єднаних провідників менший за опір кожного з них?

варіанти відповідей

паралельному

послідовному

мішаному

Запитання 6

Загальна напруга на ділянці кола 10 Β. Знайдіть напругу на одному резисторів, якщо напруга на іншому 4 Β, резстори з'єднані послідовно.

варіанти відповідей

10 Β

4 Β

6 Β

14 Β

Запитання 7

При якому з'єднанні провідників напруга на всіх ділянках кола є однаковою?

варіанти відповідей

паралельному

послідовному

мішаному

Запитання 8

Опір якого кола можна розрахувати за формулою R = R1+...+Rn

варіанти відповідей

з паралельним з'єднанням

з послідовним з'єднанням

із мішаним з'єднанням