Послідовне з'єднання провідників

Тест складений за матеріалами підручника: Бондар В.І., Гнатюк Л.М. Фізика та побутова хімія: Підруч. для 9 кл. допоміжної школи. – К.: «Богдана», 2003. – 200 с.

Додано: 28 грудня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 119 разів
9 запитань
Запитання 1

При послідовному з'єднанні провідників сила струму в колі ...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 2

При послідовному з'єднанні опір кола ...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 3

Загальний опір кола при послідовному з'єднанні ...

варіанти відповідей

Дорівнює сумі опорів окремих провідників

Дорівнює різниці опорів окремих провідників

Запитання 4

При послідовному з’єднанні провідників загальна напруга кола у порівнянні з напругою на окремих ділянках кола …

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 5

Скільки 3 В лампочок треба приєднати до акумулятора з напругою 12 В, щоб вони не перегоріли?  

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Якщо при послідовному з’єднанні виходить з ладу один споживач, то інші споживачі … 

варіанти відповідей

Продовжують працювати

Вимикаються

Запитання 7

Послідовне з’єднання застосовують у …                          

варіанти відповідей

Новорічних гірляндах   

Електромережі

Електродвигунах верстатів

Запитання 8

Фізична величини, що є однаковою для всіх провідників, з’єднаних послідовно …

варіанти відповідей

Сила струму

Опір

Напруга

Запитання 9

Якщо у колі з послідовним з’єднанням провідників, одну лампу вимкнути, що відбудеться з іншою лампою? 

 

варіанти відповідей

Вона продовжуватиме світитися

Вона погасне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест