Послідовне з'єднання провідників.

Додано: 13 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Три резистора опорами 25,10 і 30 Ом з'єднані послідовно. Визначити загальний опір ділянки кола.

варіанти відповідей

5 Ом

65 Ом

45 Ом

Запитання 2

Два резистора опорами 20 та 10 Ом з'єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 0,4 А. Напруга на цій ділянці кола дорівнює:

варіанти відповідей

12 В

110 В

30 В

220 В

Запитання 3

Що буде з силою струму, якщо провідники з'єднати послідовно?

варіанти відповідей

 зросте

 

  зменшиться

 

  не зміниться

Запитання 4

В яких електричних колах резистори зʼєднані послідовно? Оберіть всі правильні відповіді.

варіанти відповідей
Запитання 5

Літера, якою позначається електричний опір ...

варіанти відповідей

I

U

R

S

Запитання 6

Як називається сполучення провідників, при якому споживачі сполучені по черзі один за одним, так що не має розгалуджень?

варіанти відповідей

Паралельне

Послідовне

Мішане

Запитання 7

Як в електричне коло вмикається амперметр?

варіанти відповідей

Послідовно

Паралельно

Запитання 8

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників.

варіанти відповідей

U1 = U2   

RR  

II   

R1 = 2R2   

Запитання 9

Як розрахувати опір послідовно з'єднаних провідників, що мають однаковий опір?

варіанти відповідей

R = R1 + R2

R = nR1

1/R = 1/R1 + 1/R2

R = R1/n

Запитання 10

Що буде з опором провідників при їх послідовному з'єднанні?

варіанти відповідей

зросте

зменшиться

не зміниться

Запитання 11

Які формули справедливі для послідовного з'єднання провідників?

варіанти відповідей

І=І12

І=І1+І2

U=U1+U2

U=U1=U2

R=R1+R2

1/R=1/R1+R2

Запитання 12

При послідовному з'єднанні провідників загальний опір ....

варіанти відповідей

менший ніж опір кожного з провідників

більший ніж опір кожного з провідників

обчислюється за формулою R=R1-R2

обчислюється за формулою R=R1+R2

обчислюється за формулою R=R1*R2/(R1-R2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест