Послідовне з’єднання провідників.

Додано: 13 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
13 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює загальний опір кола з послідовно ввімкненими опорами R1 і R2?

варіанти відповідей
Запитання 2

Чому дорівнює загальна напруга на послідовно з'єднаних ділянках кола?

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників.

варіанти відповідей
Запитання 4

Провідники з опорами R1 = 30 Ом і R2 = 15 Ом під'єднані в коло послідовно до джерела живлення. Порівняйте значення сили струму в цих провідниках.

варіанти відповідей

значення R1 буде більшим

значення Rбуде більшим

значення не залежать від опору

значення будуть однаковими

Запитання 5

Три резистори з опорами R1 = 20 Ом, R2 = 13 Ом і R3 = 17 Ом з'єднані послідовно. Яким буде значення опору на всій ділянці?

варіанти відповідей

50 Ом

20 Ом

30 Ом

17 Ом

13 Ом

Запитання 6

За якою формулою можна розрахувати загальний опір ділянки кола, яка складається з послідовно з’єднаних провідників однакового опору?

варіанти відповідей
Запитання 7

Задача (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі). Ділянка кола містить два послідовно з’єднаних резистори з опором 2 Ом кожен. Який опір ділянки? Яку напругу подано на ділянку, якщо сила струму в ній 0,5 А? Якою є напруга на кожному резисторі?

варіанти відповідей

R = 4 Ом, U = 2 В, U1 = 1 В, U2 = 1 В

R = 2 Ом, U = 4 В, U1 = 2 В, U2 = 2 В

R = 4 Ом, U = 3 В, U1 = 1 В, U2 = 2 В

Запитання 8

Чи правильним є твердження: "Загальний опір послідовно з’єднаних провідників більший за опір кожного із цих провідників"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Чи правильним є твердження: "Якщо один із послідовно з’єднаних провідників вийде з ладу, то в решті струм теж іти не буде, бо коло буде розімкненим"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 10

Провідники з опорами R1 = 30 Ом і R2 = 15 Ом під'єднані в коло послідовно до джерела живлення. Порівняйте значення сили струму в цих провідниках.

варіанти відповідей

значення R1 буде більшим

значення Rбуде більшим

значення не залежать від опору

значення будуть однаковими

Запитання 11

Три резистори з опорами R1 = 20 Ом, R2 = 13 Ом і R3 = 17 Ом з'єднані послідовно. Яким буде значення опору на всій ділянці?

варіанти відповідей

немає правильної відповіді

20 Ом

30 Ом

17 Ом

усі відповіді правильні

Запитання 12

При якому з'єднанні загальний опір кола дорівнює сумі опорів окремих провідників?

варіанти відповідей

при послідовному

при паралельному

при змішаному

Запитання 13

Два резистора опорами 15 Ом і 30 Ом з'єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 0,4 А. Напруга на цій ділянкі кола дорівнює:

варіанти відповідей

6 В

12 В

18 В

24 В

15 В

30 В

45 В

450 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест