Послідовне з'єднання провідників

Додано: 13 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює загальний опір кола з послідовно ввімкненими опорами R1 і R2?

варіанти відповідей
Запитання 2

Чому дорівнює загальна напруга на послідовно з'єднаних ділянках кола?

варіанти відповідей
Запитання 3

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників.

варіанти відповідей
Запитання 4

Провідники з опорами R1 = 30 Ом і R2 = 15 Ом під'єднані в коло послідовно до джерела живлення. Порівняйте значення сили струму в цих провідниках.

варіанти відповідей

значення R1 буде більшим

значення Rбуде більшим

значення не залежать від опору

значення будуть однаковими

Запитання 5

Три резистори з опорами R1 = 20 Ом, R2 = 13 Ом і R3 = 17 Ом з'єднані послідовно. Яким буде значення опору на всій ділянці?

варіанти відповідей

50 Ом

20 Ом

30 Ом

17 Ом

Запитання 6

За якою формулою можна розрахувати загальний опір ділянки кола, яка складається з послідовно з’єднаних провідників однакового опору?

варіанти відповідей
Запитання 7

Задача (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі). Ділянка кола містить два послідовно з’єднаних резистори з опором 2 Ом кожен. Який опір ділянки? Яку напругу подано на ділянку, якщо сила струму в ній 0,5 А? Якою є напруга на кожному резисторі?

варіанти відповідей

R = 4 Ом, U = 2 В, U1 = 1 В, U2 = 1 В

R = 2 Ом, U = 4 В, U1 = 2 В, U2 = 2 В

R = 4 Ом, U = 3 В, U1 = 1 В, U2 = 2 В

Запитання 8

Чи правильним є твердження: "Якщо один із послідовно з’єднаних провідників вийде з ладу, то в решті струм теж іти не буде, бо коло буде розімкненим"

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 9

Чи правильним є твердження: "Загальний опір послідовно з’єднаних провідників більший за опір кожного із цих провідників"

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест