Постійний електричний струм

Додано: 20 вересня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 337 разів
15 запитань
Запитання 1

Розрахувати загальний опір якщо усі опори однакові та рівні R

варіанти відповідей

2R

R

5R

0,5R

Запитання 2

Розрахувати загальний опір якщо усі опори однакові та рівні R.

варіанти відповідей

5R

10R

0,5R

2R

Запитання 3

Електричний струм — це

варіанти відповідей

напрямлений (упорядкований) рух частинок, які мають електричний заряд

векторно-спрямований рух електрично заряджених частинок у речовині. 

спільнота електрично- заряджених частинок у речовині чи у вакуумі. 

 упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у речовині чи у вакуумі. 

Запитання 4

пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію називаються

варіанти відповідей

джерела струму

елетроприлади

ТЕЦ

турбіна

Запитання 5

Сила струму в про віднику —

варіанти відповідей

фізична величи на, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за секунду

фізична величи на, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить вздовж провідника за секунду

фізична величи на, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, в речовині через одиницю поверхні

фізична величи на, яка характеризує електричний струм і чи сельно дорівнює силі заряда, що проходить через поперечний переріз провідника

Запитання 6

фізич на величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці заряду 1 Кл називається

варіанти відповідей

Робота ділянки кола

Опір ділянки кола

Електрична напруга на ділянці кола

Електричний струм

Запитання 7

Електричний опір —

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці заряду 1 Кл

 фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму.

фізична величи на, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за секунду

 фізична величина, яка характеризує властивість провідника пропускати електричний струм

Запитання 8

Сила струму в послідовно з’єднаних провідниках

варіанти відповідей

 однакова і дорівнює загальній силі струму в ділянці кола

 однакова і дорівнює добутку сил струму в ділянці кола

дорівнює відношенню сил струму на окремих участках

дорівнює сумі сил струму на окремих участках

Запитання 9

Якщо з’єднання не містить розгалужень, тобто провідники розташовані послідовно один за одним воно називається

варіанти відповідей

послідовним-поступальним

паралельним

послідовним

нормально-з'єднаним

Запитання 10

 Якщо для проходження струму є два чи більше шляхів — віток, а всі ці вітки мають одну пару спільних точок — вузлів

варіанти відповідей

з’єднання провідників називають вузельним

з’єднання провідників називають постшляховим

з’єднання провідників називають послідовним

з’єднання провідників називають паралельним

Запитання 11

Резистор, який паралельно приєднують до амперметра з метою збільшити верхню межу вимірювання амперметра. 

варіанти відповідей

вольметр

резистор

реостат

шунт

Запитання 12

Додатковий опір —

варіанти відповідей

опір ділянки кола, який стоврюється завдяки паралельно з'єднаним шунтам

резистор, який послідовно приєднують до вольтметра з метою збільшити верхню межу вимірювання вольтметра.

резистор, який паралельно приєднують до амперметра з метою збільшити верхню межу вимірювання амперметра. 

кількість теплоти, яка виділяється в провіднику

Запитання 13

закон Джоуля — Ленца:

варіанти відповідей
Запитання 14

Будь-які сили, що діють на електрично заряджені частинки і не є кулонівськими, називають

варіанти відповідей

сила Ньютона

некулонівськими

сторонііми силами

силами Ампера

Запитання 15

Електрорушійна сила джерела струму —

варіанти відповідей

векторна величина, яка характеризує здатність сторонніх сил створювати та підтримувати різницю потенціалів і чисельно дорівнює відношенню їх роботи  до значення розділених зарядів

 кількісна міра роботи сторонніх сил із переміщення заряду, характеристика джерела струму.

скалярна фізична величина, яка характеризує здатність сторонніх сил створювати та підтримувати різницю потенціалів і чисельно дорівнює відношенню їх роботи  до значення розділених зарядів

векторна фізична величина, яка характеризує здатність сторонніх сил створювати роботу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест