24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

постулати спеціальної теорії відносності

Додано: 10 березня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
9 запитань
Запитання 1

1.   Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла у вакуумі

варіанти відповідей

А  Хвильова оптика

Б  Кінематика  

В  Релятивістська механіка

Г   Релятивістська статика

Запитання 2

2.   Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

А Швидкість світла не змінюється при переході з одного середовища в інше

Б Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела і приймача світла

В Швидкість світла у деяких середовищах більша, ніж у вакуумі

Г Швидкість світла у вакуумі —гранична швидкість поширення взаємодії

Запитання 3

4.   Як залежать лінійні розміри тіла від швидкості руху системи відліку?

варіанти відповідей

А Залежність експоненціальна

Б Залежність квадратична

В Зменшується

Г  Лінійно збільшується


Запитання 4

5.   Що покладено в основу теорії відносності?

варіанти відповідей

А Постулати, сформульовані Ньютоном

Б  Постулати, сформульовані Бором

В Постулати, сформульовані Ейнштейном

Г  Принцип відносності Галілея


Запитання 5

6. Укажіть прізвище вченого, який уперше експериментально встановив, що швидкість світла не залежить від руху тіл, які його випромінюють.

варіанти відповідей

А Альберт Ейнштейн

Б  Альберт Майкельсон

В  Джеймс Максвелл

Г  Галілео Галілей

Запитання 6

Чому дорівнює швидкість поширення світла у вакуумі?

варіанти відповідей

3000 м/с

3⋅10-8 м/с

3⋅108 м/с

3000 км/год

Запитання 7

Енергія спокою тіла дорівнює...

варіанти відповідей

E=mc2+mv2

E=mc2+½mv2

E=mc2

E=mv2

Запитання 8

Спеціальна теорія відносності спирається на два...

варіанти відповідей

закони

постулати

моменти

начала

Запитання 9

Відносність проміжку часу

варіанти відповідей

Ʈ=Ʈ0 ⁄ √(1-c2/v2)

Ʈ=Ʈ0  ⁄ √(1-v/c)

Ʈ=Ʈ0  ⁄ √(1+v2/c2)

Ʈ=Ʈ0  ⁄ √(1-v2/c2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест