Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

Додано: 20 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 62 рази
10 запитань
Запитання 1

Будь-які механічні процеси в усіх інерціальних системах відліку відбуваються одинаково - це принцип

варіанти відповідей

Ферма

Гюйгенса

Галілея-Ньютона

Гейзенберга

Запитання 2

Якщо швидкість поширення світла с, а джерела світла v, то в залежності від напряму руху джерела швидкість поширення світла у вакуумі може дорівнювати

варіанти відповідей

3 108 м/с

с + v

с - v

√(с2 + v2)

Запитання 3

Спеціальна теорія відносності - сучасне вчення про простір і час - розглядає зв'язок фізичних процесів тільки в СВ, які рухаються одна відносно одної

варіанти відповідей

по колу рівномірно

з прискоренням прямолінійно

рівномірно прямолінійно

криволінійно

Запитання 4

В інерціальних системах відліку всі закони природи однакові - це

варіанти відповідей

перший постулат СТВ

другий постулат СТВ

принцип відносності Галілея-Ньютона

третій постулат СТВ

Запитання 5

Згідно СТВ, події, одночасні в одній інерціальній СВ, не одночасні в інших інерціальних системах відліку, рухомих відносно першої, тобто одночасність подій є

варіанти відповідей

абсолютно-відносна

відносно-абсолютна

абсолютна

відносна

Запитання 6

Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку - це

варіанти відповідей

перший постулат СТВ

третій постулат СТВ

другий постулат СТВ

принцип відносності Галілея-Ньютона

Запитання 7

Релятивістський закон додавання швидкостей

варіанти відповідей

v = (v1 − v2) / (1 + v1 ⋅ v2/c2)

v = (v1 + v2) / (1 + v1 ⋅ v2/c2)

v = (v1 + v2) / (1 − v1 ⋅ v2/c2)

v = (v1 + v2) ⋅ (1 + v1 ⋅ v2/c2)

Запитання 8

Лоренцеве скорочення довжини

варіанти відповідей

l0 = l√(1+v2/c2)

l = l0 √(1+v2/c2)

l0 = l√(1-v2/c2)

l = l0 √(1-v2/c2)

Запитання 9

Відносність проміжку часу

варіанти відповідей

t=t0√(1+v2/c2)

t=t0√(1-c2/v2)

t=t0√(1-v2/c2)

t=t0√(1-v/c)

Запитання 10

"Відтоді як за теорію відносності взялися математики, я її вже і сам не розумію" - так зізнавався

варіанти відповідей

А. Ейнштейн

Д. Максвелл

Г. Галілей

І. Ньютон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест