Постулати СТВ та їх наслідки

Додано: 1 березня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2632 рази
12 запитань
Запитання 1

Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями, близькими до швидкості світла у вакуумі.

варіанти відповідей

Хвильова оптика

Кінематика

Релятивістська механіка

Релятивістська статика

Запитання 2

Виберіть правильне твердження...

варіанти відповідей

Швидкість світла не змінюється при переході з одного середовища в інше.

Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела і приймача світла.

Швидкість світла у деяких середовищах більша, ніж у вакуумі.

Швидкість світла у вакуумі - гранична швидкість поширення взаємодії.

Запитання 3

Будь-які механічні процеси в усіх інерціальних системах відліку відбуваються одинаково - це принцип

варіанти відповідей

Ферма

Гюйгенса

Галілея-Ньютона

Гейзенберга

Запитання 4

Як залежить час від збільшення швидкості системі відліку?

варіанти відповідей

Прискорює хід

Сповільнює хід

Не залежить

Сповільнює хід до досягнення системою відліку половини значення швидкості світла, а потім прискорює хід

Запитання 5

Як залежать лінійні розміри тіла від швидкості руху системи відліку?

варіанти відповідей

Залежність експоненціально

Залежність квадратична

Зменшується

Лінійно збільшується

Запитання 6

Виберіть вираз для знаходження довжини тіла в рухомій системі відліку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Виберіть вираз для знаходження інтервалу часу в рухомій системі відліку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

Укажіть залежність маси тіла від швидкості руху системи відліку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Що покладено в основу теорії відносності?

варіанти відповідей

Постулати, сформовані Ньютоном.

Постулати, сформовані Бором

Постулати, сформовані Ейнштейном

Принцип відносності Галілея

Запитання 10

Укажіть прізвище вченого, який уперше експериментально встановив, що швидкість світла не залежить від руху тіл, які його випромінюють.

варіанти відповідей

Альберт Ейнштейн

Альберт Майкельсон

Джеймс Максвелл

Галілео Галілей

Запитання 11

Виберіть постулати СТВ

варіанти відповідей

Швидкість світла у вакуумі неоднакова в усіх інерціальних системах відліку і залежить від руху джерела світла

Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку і не залежить від руху джерела світла.

У різних інерціальних системах відліку фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають неоднаково.

В усіх інерціальних системах відліку всі фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні) при одних і тих же умовах протікають однаково

Запитання 12

Укажіть взаємозв`язок маси і енергії спокою частинки в релятивістській механіці.

варіанти відповідей

E = m⋅c

E = m/с2

E = m/с

E = m⋅с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест