24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Потенціал

Додано: 14 травня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 52 рази
13 запитань
Запитання 1

Яка фізична величина є силовою характеристикою електричного поля?

варіанти відповідей

Напруженість.

Потенціал.

Енергія.

Електричний заряд.

Запитання 2

Потенціал вимірюють в

варіанти відповідей

Н

Дж

В

Кл

Запитання 3

Для наочного уявлення електростатичного поля використовують

варіанти відповідей

силові лінії

еквіпотенціальні лінії

енергетичні лінії

еквіпотенціальні поверхні

Запитання 4

Потенціал позначаєть буквою

варіанти відповідей

ψ

φ

р

Запитання 5

Робота сил однорідного електростатичного поля в ході переміщення електричного заряду обчислюється за фомулою

варіанти відповідей

A=q(φ12)

А=kEd

А=qEd

A=q/(φ1-φ2)

Запитання 6

Напруженість однорідного електростатичного поля пов'язана з різницею потенціалів співвідношенням

варіанти відповідей

φ1-φ2=dА

φ12=Еd

φ1-φ2=E/d

φ1-φ2=dU

Запитання 7

Як розташовані лінії напруженості поля відносно еквіпотенціальних поверхонь?

варіанти відповідей

Паралельно.

Перпендикулярно.

Хаотично.

По дотичних.

Запитання 8

Розпочавши рух із стану спокою, електрон пройшов прискорювальну різницю потенціалів −300 В. Якої швидкості набув електрон?

варіанти відповідей

≈10 км/с

≈100 км/с

≈1000 км/с

≈10000 км/с

Запитання 9

Яку роботу виконує електричне поле при переміщені заряду 10 нКл із точки з потенціалом 400 В в точку з потенціалом 200 В?

варіанти відповідей

0 Дж

2 МДж

2 мДж

2 мкДж

Запитання 10

За якою формулою можна обчислити потенціал поля точкового заряду?

варіанти відповідей

F=kq1q2/r2

φ=kq/r

W=kq1q2/r

Δφ=Ed

Запитання 11

Три заряди по 20 нКл кожний розташовані у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною 9 см. Знайти потенціал електричного поля у центрі трикутника. Відповідь запишіть в кВ.

варіанти відповідей

10.4

104

1.04

Запитання 12

Два точкові заряди 10 мкКл і 30 мкКл розташовані на відстані 20 см один від одного. Визначити, у якій точці поля на прямій між зарядами потенціали полів обох зарядів однакові.Відповідь подайте в см

варіанти відповідей

5

0,05

50

Запитання 13

Електрон, розпочавши рух із стану спокою пройшов прискорюючу різницю потенціалів –800 кВ. Якої кінетичної енергії набув електрон?

варіанти відповідей

12.8 ⋅10-14

1280⋅10-15

12,8 ⋅10-16

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест