Поверхневий натяг рідини

Додано: 17 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 72 рази
12 запитань
Запитання 1

Оскільки молекули поверхневого шару рідини втягуються всередину рідини, їх потенціальна енергія більша ніж у молекул всередині рідини. За рахунок цієї додаткової вільної поверхневої енергієї може бути виконана робота, пов’язана із ...

варіанти відповідей

збільшенням вільної поверхні рідини

зменшенням вільної поверхні рідини

подоланням тертя

звільненням молекул

Запитання 2

Δ Wпов = σ Δ S , де Δ Wпов – зміна потенціальної енергії, Δ S – зміна площі вільної поверхні рідини, σ – залежить від роду рідини і зовнішніх умов. Як називається σ?

варіанти відповідей

коефіцієнт поверхневого натягу

коефіцієнт тертя

коефіцієнт пропорційності - жорсткість тіла

густина ріднини

Запитання 3

Для молекули рідини, розміщеної біля краю поверхні, рівнодійна сил відмінна від нуля і напрямлена по нормалі до межі вільної поверхні і по дотичній до самої поверхні. Як називають цю силу?


варіанти відповідей

Виштовхувальна (Архімедова) сила

Сила тиску

Сила пружності

Сила поверхневого натягу

Запитання 4

Поверхневий натяг σ чисельно дорівнює силі поверхневого натягу F, яка діє на одиницю довжини межі поверхневого шару або довжини межі вільної поверхні рідини l, тобто:

варіанти відповідей

σ = Fн ⋅ l

σ = Fн : l

σ = 2 Fн ⋅ l

σ = 2 Fн : l

Запитання 5

Поверхневий натяг рідини σ –  це фізична величина, яка характеризує властивості поверхневого шару даної рідини. Одиниця поверхневого натягу в СІ:

варіанти відповідей

Кілограм на метр кубічний

Ньютон

Ньютон на метр

Джоуль

Запитання 6

Поверхневий натяг рідини визначається силами міжмолекулярної взаємодії, тому він НЕ залежить:

варіанти відповідей

від природи рідини

від температури рідини

від наявності в складі рідини поверхнево активних речовин

від властивостей газу, з яким рідина межує

від того, велика поверхня рідини або мала

Запитання 7

Чим вища температура рідини, тим поверхневий натяг рідини ........... .

Вибіріть замість крапок правильне твердження.

варіанти відповідей

менший

більший

такий самий

немає правильної відповіді

Запитання 8

Куди напрямлена сила поверхневого натягу мильної плівки, яка має форму кола?

варіанти відповідей

По дотичній до кола

Перпендикулярно до площі мильної плівки

Назовні з кола

До центру кола

Запитання 9

3 одного боку від соломинки завдовжки 8 см, що плаває на поверхні води, наливають мильний розчин, і вона починає рухатися. У який бік рухається соломинка? Під дією якої сили? Температура води 20 °С, σвода = 73 мН/м, σмил. розчин = 40 мН/м .

варіанти відповідей

Соломинка рухається у бік води під дією сили F = 2,64 мН.

Соломинка рухається у бік мильного розчину під дією сили F = 2,64 мН.

Соломинка рухається у бік води під дією сили F = 5,28 мН.

Соломинка рухається у бік мильного розчину під дією сили F = 5,28 мН.

Запитання 10

Яку роботу треба виконати, щоб надути мильну бульбашку радіусом 4 см? Коефіцієнт поверхневого натягу мильного розчину дорівнює 40 мН/м. Мильна бульбашка має дві поверхні: зовнішню і внутрішню.

варіанти відповідей

0,4 мДж

0,8 мДж

1,6 мДж

2,0 мДж

Запитання 11

Визначте поверхневу енергію сферичної краплі дощу радіусом r = 0,1 мм. Вважайте π = 3,14; поверхневий натяг води σ = 75 мН/м.

варіанти відповідей

2,36 нДж

9,42 нДж

23,6 нДж

94,2 нДж

Запитання 12

Соломинка довжиною 6 см і масою 1 г плаває на поверхні води. З одного боку від неї на воду крапає мильний розчин, поверхневий натяг якого складає 0,04 Н/м. З яким прискоренням почне рухатися соломинка? Поверхневий натяг води 0,075 Н/м. 

варіанти відповідей

0,21 м/с2

2,1 м/с2

21 м/с2

210 мм/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест