повторення

Додано: 21 липня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Подвоєння букв є в усіх словах рядка


варіанти відповідей

заздріст..ю, нездолан…ий, зіл...я

жовч…ю, зван…я, довгождан...ий

громад…я, велич...ю, старан...ість

спотворен...ий, забут…я, суд...ею

Запитання 2

Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

шален..ий, військ..омат, в..ічливість

спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

Запитання 3

Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка

варіанти відповідей

облич..я, гусен..я, безсмерт..я, щаст..я

лист..я, фарбован..ий, молодіст..ю, від..іл

червон..а, Галич..ина, набран..ий, священ..ий

священ..ик, побуквен..ий, фін..ський, піц..а

повіст..ю, солов’їн..ий, щен..я, бут..я

Запитання 4

Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

нежить, любов, степінь

піч, бандероль, папороть

мішень, нехворощ, ступінь

рояль, полин, здобич,

Запитання 5

Правильно написано всі прислівники рядка


варіанти відповідей

спідлоба, вдвічі, аніскільки

уранці, день у день, в п’яте

поза торік, як-не-як, на жаль

будь ласка, що ночі, по-перше

з ліва, раз у раз, ледве-ледве

Запитання 6

На місці пропуску слід писати -чч- у словах рядка

варіанти відповідей

Оде..ина, Туре..ина

пан..ина, Гали..ина

Черка..ина, Львів..ина

Доне..ина, Вінни..ина

Запитання 7

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

груп..а, нет..о, коміс..ія

клас.., тер..аса, сю..реалізм

ап..аратура, ір..аціональний, крос..ворд

мас..аж, оперет..а, донба..ський

кол..егія, ман..а, коміс..ія

Запитання 8

Подовження приголосних відбувається у формі орудного відмінка однини всіх іменників рядка

варіанти відповідей

молодість, сіль, річ

даль, жовч, подорож

віть, розкіш, радість

мудрість, медаль, ніч

суть, далеч, загибель

Запитання 9

З великої літери пишуться всі слова у рядку

варіанти відповідей

(Я/я)рославів (В/в)ал, (П/п)резидент (У/у)країни

(М/м)іністерство (О/о)світи, (В/в)елика (В/в)едмедиця

(Ч/ч)орне (М/м)оре, (З/з)елена (Д/д)іброва (село)

(З/з)ахідна (У/у)країна, (А/а)ндріївський (У/у)звіз

Запитання 10

 З великої літери пишуться всі слова у рядку

варіанти відповідей

(Д/д)юк (Д/д)е (Р/р)ішельє, (Б/б)ожа (М/м)атір


(Т/т)ора, (Д/д)ень (У/у)чителя


(Н/н)ародний (А/а)ртист (У/у)країни, (Е/е)рмітаж


(Т/т)овариство (Ч/ч)ервоного (Х/х)реста, (З/з)ахідна (Є/є)вропа

Запитання 11

З малої літери пишеться слово в рядку

варіанти відповідей

(Ф/ф)ранківські читання

(Ш/ш)евченківська премія

(С/с)имоненкові вірші

(С/с)ковородинівський стиль

Запитання 12

НЕМАЄ помилки в рядку

варіанти відповідей

Золоті Ворота


Зелений гай (вулиця)


Генеральний Секретар ООН


Державний Герб України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест