12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Молекулярна фізика

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 42 рази
10 запитань
Запитання 1

Фізичні величини, які характеризують властивості та поведінку окремих

мікрочастинок речовини, називають ... параметрами.

варіанти відповідей

макроскопічними

мікроскопічними

реальними

ідеальними

Запитання 2

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу – це рівняння залежності ... ідеального газу від маси його молекул і ... .

варіанти відповідей

тиску...   температури тіла.

концентрації ... ... середнього квадрата швидкості їх руху .

тиску...   ... середнього квадрата швидкості їх руху . 

енергії ... ... середнього квадрата швидкості їх руху.

 

Запитання 3

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу має вигляд ... 

варіанти відповідей
Запитання 4

Оберіть декілька правильних відповідей.

Макроскопічні параметри - це ...

варіанти відповідей

тиск газу

температура газу

маса молекули газу

середня квадратична швидкість руху молекул 

об'єм газу

Запитання 5

Виберіть твердження, що пояснює фізичний зміст сталої Авогадро:

варіанти відповідей

показує кількість молекул в 1 кг будь-якої речовини

визначає концентрацію молекул речовини

дорівнює кількості молекул в 1 м3 будь-якої речовини

дорівнює кількості молекул в 1 молі будь-якої речовини

Запитання 6

Вкажіть явище, яке доводить, що молекули неперервно рухаються:

варіанти відповідей

тверді тіла зруйнувати досить важко

механічний рух тіл

деформація твердих тіл

дифузія

Запитання 7

Вибрати назви температурних шкал

варіанти відповідей

Цельсія

Резерфода

Кельвіна

Кальвіна

Фаренгейта

Тесла

Запитання 8

Вибрати основні положення МКТ

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з частинок

Усі речовини складаються з молекул

Частинки речовини перебувають у невпинному безладному русі

Частинки речовини перебувають у невпинному русі в одному напрямку

Частинки іноді рухаються

Частинки постійно притягуються одна до одної

Частинки взаємодіють одна з одною

Запитання 9

Які агрегатні (фазові) стани розрізняють в МКТ?

варіанти відповідей

тепловий

кристалічний ( твердий)

рідкий

хаотичний

газоподібний

пар

туман

Запитання 10

Що називають абсолютним нулем температури?

варіанти відповідей

найнижчу температуру

межу температури,за якою рух молекул і атомів має припинитися

межу термометра Кельвіна

-273 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест