Повторення

Додано: 5 червня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
21 запитання
Запитання 1

Обчисліть скалярний добуток векторів (-2;4;0) і (3;-2;7)


варіанти відповідей

-14

2

√20+√13

√33

√7

Запитання 2

На рисунку зображено паралелограм ABCD. Які з наведених тверджень є правильними?

варіанти відповідей
Запитання 3

Задано дві мимобіжні прямі a і b. Скільки існує різних площин, які проходять через пряму a та є паралельними прямій b?варіанти відповідей

жодної

одна

дві

три

безліч

Запитання 4

Пряма с перетинає паралельні прямі a і b. Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3?

варіанти відповідей
Запитання 5

На відрізку АВ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину МВ. Визначте довжину відрізка АВ, якщо МВ = 12см.


примітка : це задача із ЗНО минулих років

варіанти відповідей

54 см

36 см

24 см

48 см

12 см

Запитання 6

У трикутнику АВС, АВ= 16см, ВС=5см, зовнішній кут при вершині В дорівнює 600 .Знайти сторону АС.варіанти відповідей

√38 см

4√7 см

19 см

√201 см

21 см

Запитання 7

За якого значення к вектори а̅ (8; к; 6) і с̅ (4; 2; 3) будуть перпендикулярними?
 

варіанти відповідей

-25

25

-5

5

Запитання 8

Значення похідної функції f(x)=x2+6x у точці х0=1

варіанти відповідей

8

7

1

2

Запитання 9

Виберіть графік функції

варіанти відповідей
Запитання 10

Спростіть вираз (а-3)-4∶а-20

варіанти відповідей

а32

а-8

а8

а-13

Запитання 11

Розв'яжіть рівняння tgx=π/4.

варіанти відповідей

x=1+πn,n∊Z

x=1+2πn,n∊Z

x=arctg π/4+πn,n∊Z

x=arctg π/4+ 2πn,n∊Z

рівняння не має коренів

Запитання 12

Обчислити : lg1000

варіанти відповідей

-4

4

3

0

Запитання 13

Розв'язати рівняння 3 х-2 = 9.

варіанти відповідей

0

2

4

6

Запитання 14

Знайти середнє значення вибірки 5, 4, 9, 6, 7.

варіанти відповідей

6

6,2

6,4

6,6

Запитання 15

Знайдіть похідну функції: у=х3-3х2+4х-2

варіанти відповідей

2-6х+4

х2+6х+4

2+6х2+4

2-6х-4

Запитання 16

Знайдіть похідну функції y = 0,1x20

варіанти відповідей

20х19

20

20х0,1

19

Запитання 17

Знайдіть критичні точки функції f(x)= x3 -3x2 .

варіанти відповідей

0;3

1;3

0;2

1;2

Запитання 18

Обчислити log31

варіанти відповідей

1

3

0

-1

Запитання 19

Спростити вираз tgβ(cosβ+ctgβ).

варіанти відповідей

1+tgβ

1+cosβ

1

1+sinβ

1+ctgβ

Запитання 20

При яких значеннях m і п вектори m(m; 2; 1) і n(–12; 6; п) колінеарні?

варіанти відповідей

m = –36 і n = 9

m = –4 і n = 1

m = –36 і n = 1

m = 3 і n = 9

m = –4 і n = 3

Запитання 21

Обчисліть 918 : 2712

варіанти відповідей

3

9

27

1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест