Повторення: функція, розв'язування систем лінійних рівнянь

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

2. Спростіть вираз:

(х - 5)(х + 9)

варіанти відповідей

х + 4х - 45

х2 + 4х - 45

х2 + 4х + 45

х2- 4х - 45

Запитання 2

6. Розкладіть на множники:

х2 - 36

варіанти відповідей

(х - 6)(х + 6)

(х - 6)(х - 6)

(х -36)(х + 36)

(х - 36)(х - 36)

Запитання 3

8. Через яку з даних точок проходить графік функції

у = х2 - 3

варіанти відповідей

А( -3 0)

В(-3; 6)

С(-3 3)

Е(-3; -12)

Запитання 4

9. Знайти спільний розв'язок двох рівнянь:

х - 3у = 5

4х + 9у = 41

варіанти відповідей

(1; 8)

(8; 1)

(-1; 8)

(-1; -8)

Запитання 5

Яка з наведених пар чисел є розв'язком рівняння 5х + 3у = 4?

варіанти відповідей

(1; 0)

(2; -2)

(2; 1)

(-1; 2)

Запитання 6

Які координати точок перетину графіка рівняння 2х - 5у =10 з осями координат?

варіанти відповідей

(5; 0)

(-2;0)

(0;5)

(0; -2)

(0;0)

(0;2)

(2;0)

Запитання 7

Розв'яжіть способом додавання систему рівнянь


варіанти відповідей

(-5;3)

(-3;5)

(3; 5)

(5;3)

Запитання 8

Розв'яжіть систему рівнянь:


варіанти відповідей

(4; 2)

(2; 4)

(4; 10)

(0; 4)

Запитання 9

Не виконуючи побудови, вкажи точку, через яку проходить графік функції:

y = -3x - 6

варіанти відповідей

A(-1; -3)

 D(0; 6)

B(2; 0)

C(-1; -9)

Запитання 10

Знайди корені системи лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

варіанти відповідей

(2 ; 4)

(0 ; 8)

(4: 2 )

(3 ; 6)

Запитання 11

За 7 порцій млинців і 2 салати заплатили 156 грн. Скільки коштує одна порція млинців і скільки - один салат, якщо дві порції млинців на 9 грн дешевше за три салати ? Скласти систему рівнянь

варіанти відповідей

7х +2у = 156

3у -2х = 9

7х - 2у = 156

3у - 2х = 9

7х + 2у = 156

-2х + 7у = 9


7х - 2у = 156

3у + 2у = 9

Запитання 12

Яка з функцій задає пряму пропоційність?

варіанти відповідей

у = х - 3

у = 2 + х

у = 2/x

у = 2х

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест