Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Повторення. Окисно- відновні реакції. Складання рівнянь окисно- відновних реакцій.

Тест виконано: 330 разів
14 запитань
Запитання 1

Окисно-відновними реакціями називають 

варіанти відповідей

реакції, у яких ступені окиснення атомів не змінюються

реакції, у яких речовини обмінюються йонами

реакції, у яких змінюються ступені окиснення атомів

реакції, які відбуваються у двох протилежних напрямках

Запитання 2

Окиснення - це... 

варіанти відповідей

процес приєднання електронів

процес віддачі електронів

 немає правильної відповіді

Запитання 3

Відновлення - це...  

варіанти відповідей

процес приєднання електронів

процес віддачі електронів

немає правильної відповіді

Запитання 4

Окисник...  

варіанти відповідей

приєднує електрони

віддає електрони

 не змінюється

немає правильної відповіді

Запитання 5

Відновник... 

варіанти відповідей

приєднує електрони

віддає електрони

 не змінюється

немає правильної відповіді

Запитання 6

Серед запропонованих реакцій виберіть окисно-відновні реакції

варіанти відповідей

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4 ↓

2H2O2 = 2Н2О + O2 

 4К + O2 = 2Кi2

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

Запитання 7

Ступені окиснення простих речовин дорівнюють


варіанти відповідей

від +1 до +3

 тільки -2

тільки +1

0

Запитання 8

Вкажіть ступінь окиснення Мангану в калій перманганаті KMnO4

варіанти відповідей

+6

+5

+7

+2

Запитання 9

Зазначте суму коефіцієнтів в ОВР реакції наступного виду:

Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

варіанти відповідей

18

15

10

21

23

Запитання 10

Зазначте суму коефіцієнтів в ОВР реакції наступного виду:

Сu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

варіанти відповідей

5

8

10

12

16

Запитання 11

Визначте ступінь окиснення Хлору, Сульфуру, Мангану, Фосфору в йонах: СIO3- , SO42-, MnO42-, PO43-

варіанти відповідей

2, 3, 6, 1

5, 3, 1, 4

5, 6, 6, 5

6, 6, 5,1

Запитання 12

Серед речовин визначте речовину, яка є окисником:

варіанти відповідей

SO2

H2SO4

H2S

Запитання 13

Серед речовин виберіть відновника

варіанти відповідей

H2SO4

H2S

Na2SO3

Запитання 14

Склад речовини описує формула NaXAI(PO4)3. Виходячи з принципу електронейтральності, визначте індекс Х у формулі

варіанти відповідей

3

4

5

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест