29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Повторення розділів 3, 4

Додано: 19 червня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
9 запитань
Запитання 1

1. Укажіть прізвища перших секретарів ЦК КПУ:

варіанти відповідей

О. Корнійчук

О. Кириченко

М. Бажан

Л. Мельников

П. Шелест

І. Дзюба

М. Підгорний

Запитання 2

2. Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

1965 р. у СРСР було розпочато економічні реформи, за якими передбачалось пріоритетне фінансування легкої промисловості в Україні

1972 року П. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ змінив В. Щербицький - найбільш послідовний провідник української національно-культурної політики

за Конституцією 1978 р. УРСР дістала право на вихід із СРСР, яке було забезпечене певною низкою законодавчих актів

однією з цілей "розвиненого соціалізму" була ліквідація відмінностей між фізичною та інтелектуальною працею, між умовами життя у місті та селі

Запитання 3

3.Яка організація утворилася в листопаді 1976 р.:

варіанти відповідей

Українська робітничо- селянська спілка

Українська група сприяння виконанню Гельсінських угод

Українська головна визвольна рада

Народний Рух України

Запитання 4

4. Яке твердження характеризує стан народного господарства УРСР у 1970 - 1980-ті рр.:

варіанти відповідей

високі темпи зростання ВВП

хронічний дефіцит товарів народного споживання

переважачий розвиток західних регіонів УРСР

перехід до інтенсивних методів господарювання

Запитання 5

5. Для державно-політичного курсу радянського керівництва середини 1960 - 1980-х рр. було характерним:

варіанти відповідей

розгортання кампанії ідеологічних "проробок", знищення будь-яких проявів вільнодумства

згортання процесу десталінізації, припинення реформ, формування неосталінізму

створення Української радянської суверенної й незалежної, демократичної, соціальної, правової держави

лібералізація суспільного життя, розширення повноважень України у складі СРСР

Запитання 6

6. Укажіть прізвища засновників українського поетичного кіно в другій половині 1960 - 1970-х рр.:

варіанти відповідей

М. Вінграновський

В. Івасюк

Ю. Іллєнко

Л. Костенко

І. Миколайчук

С. Параджанов

Запитання 7

7. Яке твердження є правильним?

У другій половині 1980-х рр. український національний рух у республіці розвивався у двох напрямах:

1) перший уособлювали опозиційні режиму політичні сили, українські дисиденти, національно свідомі представники інтелігенції, селянства та робітників;

2) другий уособлювала частина партійно-радянської номенклатури, керівники різних рівнів, що еволюціонували в напрямку націонал-комунізму.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки перший варіант правильний

тільки другий варіант правильний

обидва варіанти неправильні

Запитання 8

8. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?

Політичний курс керівництва КПРС у роки перебудови, спрямований на запровадження обмеженої, контрольованої свободи слова в країні в інтересах здійснення політики М. Горбачова:

варіанти відповідей

"нове мислення"

плюралізм

гласність

"прискорення"

Запитання 9

9. Укажіть особливості перебудови в Україні:

варіанти відповідей

екологічна криза. що виникла внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

зростання авторитету Комуністичної партії України

Україна -"заповідник застою"

відмова від жорсткої цензури у художній творчості

КПУ нехтувала проблемами національного відродження

створення Народного фронту України

обмеження гласності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест