Повторення теми "Функції,їх властивості та графіки".

Додано: 22 березня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
6 запитань
Запитання 1

1.Виберіть рисунок, множина точек на якому не може належати графіку деякої функції:

варіанти відповідей
Запитання 2

2.Обчисліть значення функції f(x) = (0.5x + 1 2/3x2): 7/9 у точці х = 6.

варіанти відповідей

49

130 2/3

81

216

114 1/3

Запитання 3

3. Зазначте, для яких значень х графік функції

y = (x2 - 0,5x - 3) ⁄ (0.5x2 - 3,5x + 5) лежить вище від осі абсцис.

варіанти відповідей

(- 1,5;5)

( 5;+∞)

(- 1,5;2) ⋃ (5; +∞)

( -∞; - 1,5)⋃ ( 5;+∞);

(- 1,5;2) ⋃ ( 2;5)

Запитання 4

4.Укажить, яка з функцій у11/2+ х2 , у2 = х2/34 + 7)1/5,

у3= (х-1) ∕(х+1) + (х+1) ∕ (х-1) , у4 = (х2 - 1) ∕ (х-1)2 є парними:

варіанти відповідей

у1 і у3

у2 і у3

у2 і у4

у1, у2 і у4

у1, у3 і у4

Запитання 5

5. Нехай f (x) = 1 ∕ (x2 - 2x + 4). виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

f (x) має тільки точку максимума.

f (x) має тільки точку мінімуму

f (x) не має точок екстремуму

f (x) має точку максимума і точку мінімуму

f (x) має кілька точок мінімуму і максимуму

Запитання 6

5. Укажіть, області значень якої з функцій належить число 0:

варіанти відповідей

у= х2 + 1

у = ∣х∣ + 5

у = -∣х∣ - 5

у = 1/х

у = х2 +3х

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест