Повторення. Трикутник

Додано: 27 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 235 разів
20 запитань
Запитання 1

Яка з нерівностей правильна?

варіанти відповідей

sin (900 - α) = cosα

cos (900 - α) = - sinα

sin (1800 - α) = cos α

cos (1800 - α) = - sin α

Запитання 2

Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін і косинуса кута між ними. Це теорема ...

варіанти відповідей

косинусів

синусів

Піфагора

квадратів сторін

Вієта

Запитання 3

Нехай а, b, с - довжини сторін трикутника, причому а - довжина його найбільшої сторони. Трикутник буде гострокутним, якщо ...

варіанти відповідей

а2 < b2 + с2

а2 > b2 + с2

а2 = b2 + с2

Запитання 4

Вказати назву теореми, що представлена формулою.

варіанти відповідей

теорема косинусів

теорема синусів

теорема Піфагора

теорема про пропорційні відрізки

Запитання 5

Розв'язати трикутник означає...

варіанти відповідей

знайти невідомі сторони трикутника

знайти невідомі кути трикутника

побудувати трикутник

знайти невідомі сторони і кути трикутника

Запитання 6

Вказати формули, які використовують для обчислення площі трикутника.

варіанти відповідей
Запитання 7

Трикутником називається геометрична фігура, яка складається

варіанти відповідей

з трьох точок і трьох відрізків, які їх з'єднують

з трьох точок.ю які не лежать на одній прямій і трьох відрізків, які з'єднують ці точки

трьох кутів

інша відповідь

Запитання 8

Назвати трикутник, який не може бути рівностороннім

варіанти відповідей

прямокутний

тупокутний

гострокутний

інша відповідь

Запитання 9

В довільному трикутнику ділить сторону навпіл

варіанти відповідей

висота

бісектриса

медіана

серединний перпендикуляр

Запитання 10

Точкою перетину у відношенні 2 : 1, рахуючи від вершини, діляться

варіанти відповідей

висоти

медіани

бісектриси

правильна відповідь відсутня

Запитання 11

центром вписаного кола є точка перетину

варіанти відповідей

медіан

висот

серединних перпендикулярів

бісектрис

Запитання 12

Сторона якого трикутника є діаметром кола

варіанти відповідей

рівностороннього

прямокутного

тупокутного

довільного

Запитання 13

Центр кола, описаного навколо якого трикутника, лежить поза трикутником

варіанти відповідей

гостокутного

тупокутного

прямокутного

інша відповідь

Запитання 14

У трикутнику АВС АВ=ВС,<АВС=36°.Знайти зовнішній кут трикутника при вершині С.

варіанти відповідей

144°

110°

120°

108°

Запитання 15

Кути трикутника відносяться як 1:2:6. Чому дорівнює сума найбільшого та найменшого кутів?

варіанти відповідей


90°


120°


100°


140°

Запитання 16

Довжини сторін відносяться як 3:4:5. Визначте довжину найбільшої сторони цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 72см.

варіанти відповідей

20 м

30 м

34 м

25 м

Запитання 17

Якому значенню серед наведених може дорівнювати сторона АС трикутника АВС, якщо АВ=3см, ВС=10см?

варіанти відповідей

11 см

5 см

7 см

3 см

Запитання 18

Дві сторони трикутника дорівнюють відповідно 8см і 4√7см, а кут,що лежить проти більшої з них, дорівнює 60°. Визначте довжину третьої сторони

варіанти відповідей

10см

12см

14см

16см

Запитання 19

Утрикутнику АВС АВ=6см, ВС=√2см, <В=45°. Обчисліть довжину медіани,проведеної з вершини С.

варіанти відповідей

2√2см

√5см

√14см

√7см

Запитання 20

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 10см, а висота, опущена на неї - 8см. Знайдіть довжину основи трикутника.

варіанти відповідей

6см

4√5см

12см

16см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест