10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Повторення вивченого за рік. 10клас.

Додано: 8 травня
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 567 разів
24 запитання
Запитання 1

Записати у вигляді многочлена: (а – 10)(а + 10) = …

варіанти відповідей

а) а2 – 100 ;  

б) а2 – 20

в) а2 – 10;

г) 2а + 100.

Інша відповідь.

Запитання 2

Яка з рівностей НЕ є тотожністю?

А) cos 2α = cos 2α − sin 2α

Б) sin 2α + cos 2α = 1;

В) tg α =cos α ∕ sin α;

Г) sin 2α = 2sin αcos α.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Інша відповідь.

Запитання 3

Обчисліть значення похідної функції у = cos x − 3x2 + 2, у точці х = 0.

варіанти відповідей

0

1

2

3

Інша відповідь.

Запитання 4

Розв'яжіть рівняння:

sin2x = 1 ∕ 2.

варіанти відповідей

(-1)k π ∕ 12 + πk ∕ 2, k ∈ Z

(-1)k π ∕ 3 + 2πk, k ∈ Z

± π ∕ 12 +πk, k ∈ Z

± π ∕ 3 + 4πk, k ∈ Z

Інша відповідь.

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння x4=625

варіанти відповідей

±25

±5

5

-5

Інша відповідь.

Запитання 6

Спростити вираз:

sin4 x + sin2 x ⋅cos2x

варіанти відповідей

1;

sin2x;

cos2x;

1+sin2x;

Інша відповідь.

Запитання 7

Спростити вираз:

1/(1+tg2α)

варіанти відповідей

cos2α;

sin2α;

tg2α;

ctg2α;

1.

Запитання 8

Обчислити:

9 sin 120 tg 30=

варіанти відповідей

0,5

1

4,5

6

9

Запитання 9

Відомо, що tgα > 0, sinα < 0.

Якого значення може набувати cosα ?

варіанти відповідей

1

0

- ⅔

- 1

Запитання 10

Вкажіть правильну нерівність, якщо a = sin 310, b = cos 310⁰.

варіанти відповідей

a < 0 < b

a < b < 0

b < 0 < a

0 < b < a

0 < a < b

Запитання 11

Обчисліть cos 240.

варіанти відповідей

½

- ½

- 1

√3 ∕ 2

- √3 ∕ 2

Запитання 12

Укажіть число цілих розв'язків нерівності:

- 2 < x < 3

варіанти відповідей

0

1

2

3

4

Запитання 13

Графік функції y=cosx.

варіанти відповідей

Не перетинає вісь Y;

Є симетричним відносно початку координат;

Має безліч спільних точок з віссю Х;

Не має спільних точок з віссю Х;

Проходить через точку (1;3).

Запитання 14

Дано три точки А, В, С. Скільки площин можна провести через ці точки, якщо АB = ВС = 1см, АС = 2см.

варіанти відповідей

Тільки одну;

Жодної;

Тільки дві;

Безліч;

Інша відповідь.

Запитання 15

Знайдіть відстань від початку координат до точки А (-1; - 2; 2).

варіанти відповідей

9

3

√5

5

Інша відповідь.

Запитання 16

Точка А не належить прямій а, скільки прямих ∥ прямій a можна провести у просторі?

варіанти відповідей

Одну;

Жодної;

Безліч;

Одну або безліч;

Інша відповідь.

Запитання 17

Знайдіть координати вектора с̅ , якщо с̅ = -2а̅ і а̅(4; -2; 0).

варіанти відповідей

с̅(−8;4; 0);

с̅(2; -2; 0);

с̅(4; -6; 0);

с̅(1; -2; 0);

Інша відповідь.

Запитання 18

Знайдіть модуль вектора а̅(-5; 1; 2).


варіанти відповідей

8

30

√30

√8

Інша відповідь.

Запитання 19

Функція ƒ(х) = х2 – 2. Порівняйте ƒ(-1) і ƒ(1).

варіанти відповідей

ƒ(-1) > ƒ(1);

ƒ(-1) = ƒ(1);

ƒ(-1) < ƒ(1);

Порівняти неможливо.

Запитання 20

Коренем якого рівняння є число 8?

варіанти відповідей

х³ =64;

∛х = 2;

х3 = 2;

∛х = 8;

Інша відповідь.

Запитання 21

Знайдіть похідну функції ƒ(x) = x3 + 1/2x2 - x + 5.

варіанти відповідей

3x 2 + 1/4x - x + 5.

3x2 + 1/4x - 1.

3x2 + x - 1.

3x3 + 2x2 - 1.

Інша відповідь.

Запитання 22

Спростити вираз:

1 - sin2 α - cos2 α =

варіанти відповідей

-2;

0;

1;

2cos2α;

1+cos2α.

Запитання 23

Точка S рівновіддалена від сторін правильного трикутника і віддалена від площини трикутника на відстань 2 см. Знайдіть відстань від точки S до сторін трикутника, якщо сторона трикутника дорівнює 12 см.

варіанти відповідей

√52см;

2√3см;

4см;

13см;

Інша відповідь.

Запитання 24

Через вершину С прямокутника АВСD проведено перпендикуляр NC. ND = 6 см, NВ = 7 см, NА = 9 см. Знайдіть NС.

варіанти відповідей

4см;

2см;

4√2см;

3√5см;

Інша відповідь.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест