Права людини

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
11 запитань
Запитання 1

Яке покоління прав людини затвердило право всіх людей на життя, свободу та приватну власність «від природи»?


варіанти відповідей

перше

друге

третє

четверте

Запитання 2

Яка історична подія призвела до формування третього покоління прав людини?

варіанти відповідей

Епоха Просвітництва

Перша світова війна

Друга світова війна

Терористичні акти поч. ХХІ ст.

Запитання 3

Якої категорії прав людини за змістом НЕ існує?

варіанти відповідей

Громадянські

Політичні

Культурні

Духовні

Запитання 4

До якої категорії прав належать право на життя, гідність, законний суд, недоторканність особистості та приватної власності?

варіанти відповідей

Громадянських

Політичних

Соціально-економічних

Екологічних

Запитання 5

До якої категорії прав належать право на працю та свободу праці, справедливі умови праці, охорону сім’ї, материнства, батьківства й дитинства, житло, соціальне забезпечення, охорону здоров’я?

варіанти відповідей

Культурних

Політичних

Екологічних

Соціально-економічних

Запитання 6

У якому році було прийнято Загальну декларацію прав людини?

варіанти відповідей

1945

1946

1948

1950

Запитання 7

Виберіть основну ознаку правової держави

варіанти відповідей

Верховенство права

Існування антикорупційних органів влади

Поділ влади на 3 гілки

Здійснення державою соціальної допомоги громадянам

Запитання 8

Презумція невинності, рівні права громадян перед законом, змагання сторін - це принципи

варіанти відповідей

судочинства

верховенства права

верховенства закону

гарантій прав та свобод людини

Запитання 9

Одним з основоположних принципів прав людини є

варіанти відповідей

невідчужуваність

поділ влади

плюралізм

неподільність

Запитання 10

Право на евтаназію, штучне запліднення, вирощування органів людини належать до

варіанти відповідей

першого покоління прав людини

другого покоління прав людини

третього покоління прав людини

четвертого покоління прав людини

Запитання 11

Виберіть рядок, у якому правильно вказано перелік всіх органів державної влади, які реалізують дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні.

варіанти відповідей

Верховна Рада України, Президент України, КСУ, органи виконавчої влади, правоохоронні органи, політичні партії та громадські організації, міжнародні правові організації.

Конституційний Суд України, органи виконавчої влади, правоохоронні органи, політичні партії та громадські організації, міжнародні правові організації.

Верховна Рада України, Президент України, КСУ, органи виконавчої влади, правоохоронні органи.

Верховна Рада України, Президент України, КСУ, органи виконавчої влади, правоохоронні органи, Генеральний прокурор України.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест