Правильнi многокутники. Коло, круг.

Додано: 13 листопада
Предмет: Геометрія, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Знайти площу кругового сектора, якщо вiдповiдний центральний кут i дiаметр круга дорiвнює вiдповiдно 45° i 16 см.

варіанти відповідей

48π

64π

16π

Запитання 2

Знайти радiус кола, описаного навколо правильного трикутника, якщо радiус кола, вписаного в даний трикутник, дорiвнює 6 см.

варіанти відповідей

6√3

12

6

3√3

Запитання 3

У квадрат, сторона якого дорiвнює 6 см, вписано коло. Навколо цього кола описано правильний трикутник. Знайти сторону трикутника.

варіанти відповідей

18

3√3

6√3

3

Запитання 4

Знайти радiус кола, якщо довжина дуги дорiвнює 2π см, а вiдповiдний йому центральний кут дорiвнює 40°.

варіанти відповідей

9 см

8 см

8,5 см

6 см

Запитання 5

Довжина кола дорiвнює 6π см. Знайти площу вiдповiдного круга.

варіанти відповідей

18π

Запитання 6


Правильним називається опуклий многокутник, у якого

варіанти відповідей


правильні сторони і кути

  

парна кількість кутів і сторін

  

рівні сторони і кути всі гострі

 

 рівні кути і сторони

Запитання 7

Правильний чотирикутник це ...

варіанти відповідей

ромб

  

квадрат

  

прямокутник

  

паралелограм

Запитання 8

Якщо в опуклому двадцятикутнику всі сторони і кути рівні, то він називається ...

варіанти відповідей

 рівностороннім

  

рівнокутним

  

правильним


  всерівним

Запитання 9

Знайти площу круга, дiаметр якого 12 см.

варіанти відповідей


144π


12π

36π

не має відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест