Контрольна робота по темі "Правильнi многокутники. Довжина кола. Площа круга"

Додано: 21 листопада
Предмет: Геометрія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Знайти площу кругового сектора, якщо вiдповiдний центральний кут i дiаметр круга дорiвнює вiдповiдно 45° i 16 см.

варіанти відповідей

48π см2

64π см2

16π см2

8π см2

Запитання 2

Знайти радiус кола, описаного навколо правильного трикутника, якщо радiус кола, вписаного в даний трикутник, дорiвнює 6 см.

варіанти відповідей

6√3 см

12 см

6 см

3√3 см

Запитання 3

У квадрат, сторона якого дорiвнює 6 см, вписано коло. Навколо цього кола описано правильний трикутник. Знайти сторону трикутника.

варіанти відповідей

18 см

3√3 см

6√3 см

3 см

Запитання 4

Знайти радiус кола, якщо довжина дуги дорiвнює 2π см, а вiдповiдний йому центральний кут дорiвнює 40°.

варіанти відповідей

9 см

8 см

8,5 см

6 см

Запитання 5

Довжина кола дорiвнює 6π см. Знайти площу вiдповiдного круга.

варіанти відповідей

9π см2

6π см2

3π см2

18π см2

Запитання 6

Знайти площу круга, дiаметр якого 12 см.

варіанти відповідей

144π см2

12π см2

36π см2

6π см2

Запитання 7

Знайти суму кутів опуклого дванадцятикутника

варіанти відповідей

1080о

2160о

1800о

150о

Запитання 8

Сторона правильного трикутника рівна 8√3 см. Знайти радіус кола, описаного навколо даного трикутника 

варіанти відповідей

8√3 см

4 см

8 см

4√3 см

Запитання 9

Сторона правильного чотирикутника рівна 4 см. Знайти радіус кола, вписаного у даний чотирикутник 

варіанти відповідей

2 см

2√2 см

4 см

2√3 см

Запитання 10

Сторона правильного шестикутника рівна 6 см. Знайти радіус кола, описаного навколо шестикутника 

варіанти відповідей

3 см

6√3 см

6 см

3√3 см

Запитання 11

Радіус кола,описаного навколо квадрата рівний 4√2 см. Знайдіть сторону квадрата

варіанти відповідей

8√2 см

4√2 см

4 см

8 см

Запитання 12

Радіус кола, вписаного в правильний шестикутник , рівний 5√3 см. Знайдіть сторону шестикутника

варіанти відповідей

10√3 см

5√3 см

10 см

5 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест