9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Правопис іншомовних слів

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Подвоєння відбувається в словах рядка

варіанти відповідей

гол...андець, піц..а, інтермец...о

стакат..о, Ніц..а, буд...изм

Джульєт..а, ван...а, пен..і

сюр..еалізм, ан..отація, грип...

Запитання 2

НЕМАЄ подвоєння в усіх словах рядка

варіанти відповідей

клас..., От...ава, контр..еволюція

марок..анець, Дік..енс, мул..а

ал..ея, папарац..і, хоб...і

Калькут...а, шос...е, Рус...о

Запитання 3

Не відбувається подвоєння в словах рядка

варіанти відповідей

інкас...атор, нет...о

брут...о, іл..юстрація

пас..ажир, кілограм...

експрес...іонізм, пен...і

Запитання 4

Відбувається подвоєння в словах рядка

варіанти відповідей

гам..а-промені, гіп..опотам, ім..ігрант

Міс...урі, Одіс..ея, Яф...а

ал..егро, ап...ерцепція, Ніц...а

Шил...ер, Ват..., ват...

Запитання 5

Подвоєння НЕ відбувається у словах рядка

варіанти відповідей

жак...ард, Ліс..абон

ас..иметрія, Отел...о

Прус...ія, фін...

ас..орті, тон...а

Запитання 6

Подвоєння відбувається в словах рядка

варіанти відповідей

дис...ертація, пан...а

ак...умулятор, марок..анець

кол..ектив, спагет...і

Апол..он, мадон...а

Запитання 7

Літеру и треба писати в словах рядка

варіанти відповідей

д...р..гент, р...д...кюль

пр..з...дент, бук...н...ст

пр...ор...тет, д...р...жабль

л...йт...нант, р...п...тиція

Запитання 8

Літеру и треба писати в словах рядка

варіанти відповідей

Кр...т, моза...ка, аж...отаж

Д...дро, д...плом, пр..парат

ор...гінал, Мадр..д, с...мпозіум

Ч...лі, б...зон, д...зайн

Запитання 9

Літеру и пишемо в словах рядка

варіанти відповідей

ч...пси, С...рія

г...пербола, с...нус

Пар..ж, Н...л

матр..ця, коеф...цієнт

Запитання 10

Помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Нагасакі, Единбург, графин

Америка, кинджал, Бірма

Антарктика, абориген, екстримальний

Аппалачі, Лейпциг, математика

Запитання 11

Помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Поті, косинус

шимпанзе, Чикаго

Австрія, паритет

діліжанс, Кордильєри

Запитання 12

Літеру і пишемо на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

пр..оритет, дж...нси

Вав...лон, х...романтія

Корс...ка, тр...птих

артер...я, Ш...офок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест