29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Додано: 18 травня
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 171 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому на місці пропущеної лі­тери в усіх словах пишеться и:

варіанти відповідей

Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но

с..мпатія, ч..новник, д..пломат, ц..ферблат

р..нг, к..ргиз, б..лет, ж..раф

ф..ніш, д..зель, т..раж, л..музин

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

варіанти відповідей

кар..єра, прем..єр, миш..як, кап..юшон

краков..як, інтер..єр, інтерв..ю, мавп..ячий

торф..яний, без..язикий, Х..юстон, пів..яблука

дит..ясла, черв..як, об..єкт, р..ядок

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому допущено орфографіч­ну помилку:

варіанти відповідей

акумуляція, грип, ідилія, колектив

панна, тонна, вілла, мірра

імміграція, ірреальний, Джонні, Голандія

Руссо, Торрічеллі, Міллер, марокканець

Запитання 4

Укажіть рядок, у якому всі слова написані пра­вильно:

варіанти відповідей

Гаваї, журі, Чикаго, аннали

дизель, фойє, курйоз, яфський

аксиома, Корсика, ескадрилья, андоррський

п'єдестал, лібретто, Готьє, Вашингтон

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому в усі слова треба вста­вити однакову букву:

варіанти відповідей

єп..скоп, к..нджал, інгред..єнт, жасм..н

б..знес, марс..анин, аж..отаж, ч..пси

парод..я, лодж..я, к..моно, Горац..й

к..парис, д..якон, інту..ція, к..зил

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому всі слова мають подво­єння літер:

варіанти відповідей

пан..о, беладон..а, фін.., бон..а

мот..о, Андор..а, ан..али, Пікас..о

брут..о, лібрет..о, ем..іграція, Ап..ен..іни

хоб.., ім..іграція, Дарданел..и, сюр..еалізм

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому в усіх словах іншомов­ного походження подвоєння літер не відбувається:

варіанти відповідей

ем..грант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

ім..унітет, кол..екція, дискус..ія, кол..ектив

ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеть­ся м'який знак:

варіанти відповідей

бракон..єр, медал..йон, марсел..єза, бар..єр

п..юре, кан..йон, порт..єра, об..єкт

Н..ютон, рел..єф, монпанс..є, компан..йон

Мол..єр, мол..берт, н..юанс, н..юйорківці

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому в усіх іншомовних сло­вах не ставиться апостроф:

варіанти відповідей

кон..юнктивіт, інтерв..ю, Руж..є, р..кзак

грав..юра, б..юст, п..юпітр, б..язь

кур..єр, комп..ютер, п..юре, б..юро

манік..юр, п..єдестал, к..ювет, Дансм..єр

Запитання 10

Укажіть речення, у якому допущено помилки:

варіанти відповідей

Тут стояли ясеневі меблі правдивого барокко і висіла колекція різних рогів.

Перша вілла на узгір'ї майнула білим крилом і про­пала за обрієм.

У ванні короп золотистий плюскоче, наче з піни панна.

Над самим шосе зеленіють товсті столітні гра­би та буки. 

Запитання 11

Укажіть слова, що не відповідають орфогра­фічним нормам:

варіанти відповідей

Міссурі

аташе

Міссісіпі

Філіппіни

Апеніни

Гаванна

гуни

Торічелі

Запитання 12

Усно перекладіть подані російською мовою слова іншомовного походження. Укажіть слова, які будуть писатися українською мовою без подвоєння:

варіанти відповідей

иммунитет

Одиссей

оппонент

миссис

Яссы

аннотация

ипподром

Даллас

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест