Правовий статус підприємця

Додано: 7 жовтня
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
25 запитань
Запитання 1

Ключовою фігурою ринкової економіки є...

варіанти відповідей

підприємець

Прем'єр-міністр України

Президент України

Голова Верховної Ради України

міністр економіки Кабінету міністрів України

Запитання 2

Людина, яка здійснює самостійну, систематичну, ініціативну, ризикову діяльність, що спрямована на виробництво товарів та надання послуг з метою одержання прибутку або особистого доходу і передбачає здійснення нововведень - це ...

варіанти відповідей

підприємець

Прем'єр-міністр України

Президент України

Голова Верховної Ради України

міністр економіки Кабінету міністрів України

Запитання 3

Вкажіть синоніми до слова "підприємець":

варіанти відповідей

господар

власник

новатор

бізнесмен

чиновник

бюрократ

високопосадовець

Запитання 4

Вкажіть основні функції підприємця:

варіанти відповідей

ресурсна

інноваційна

управлінська

ризикова

господарська

перемовна

Запитання 5

... полягає в тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуг, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

управлінська функція

ризикова функція

Запитання 6

... - це прийняття управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва.

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

управлінська функція

ризикова функція

Запитання 7

... передбачає здійснення нововведень, освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності.

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

управлінська функція

ризикова функція

Запитання 8

... полягає у необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації.

варіанти відповідей

ресурсна функція

інноваційна функція

управлінська функція

ризикова функція

Запитання 9

Назвіть фактори виробництва:

варіанти відповідей

земля

праця

капітал

здатність до підприємництва

земельна рента

заробітна плата

відсоток

підприємницький дохід

Запитання 10

Вкажіть винагороду, яку отримує даний фактор виробництва:

земля

варіанти відповідей

земельна рента

заробітна плата

відсоток

підприємницький дохід

Запитання 11

Вкажіть винагороду, яку отримує даний фактор виробництва:

праця

варіанти відповідей

земельна рента

заробітна плата

відсоток

підприємницький дохід

Запитання 12

Вкажіть винагороду, яку отримує даний фактор виробництва:

капітал

варіанти відповідей

земельна рента

заробітна плата

відсоток

підприємницький дохід

Запитання 13

Вкажіть винагороду, яку отримує даний фактор виробництва:

підприємницька здатність

варіанти відповідей

земельна рента

заробітна плата

відсоток

підприємницький дохід

Запитання 14

Підприємницький дохід складається з...

варіанти відповідей

нормального (звичайного) прибутку

економічного прибутку (надприбутку)

позапланового (ймовірного) прибутку

відшкодування за ПДВ

Запитання 15

... - це відшкодування підприємцю за його працю з організації ресурсів та управління виробництвом, що пов'язано з ресурсною та управлінською функціями. Він визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами на її виробництво.

варіанти відповідей

Нормальний (звичайний) прибуток

Економічний прибуток (надприбуток)

Запитання 16

... - це специфічна частина підприємницького доходу, одержання якого пов'язане з функціями ризику і особливо інновації. Це - винагорода за інноваційно-підприємницьку діяльність.

варіанти відповідей

Нормальний (звичайний) прибуток

Економічний прибуток (надприбуток)

Запитання 17

Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не лише бажання або нахил до підприємництва, а й певні ділові якості й риси характеру. Згідно з даними п'ятирічного проекту виявлення "профілю підприємця", організованого американською фірмою "Мак-Бер енд Компані", існує ...

варіанти відповідей

21 найважливіша риса "оптимального типу підприємця"

11 найважливіших рис "оптимального типу підприємця"

15 найважливіших рис "оптимального типу підприємця"

Запитання 18

Підприємцем ...

варіанти відповідей

не народжуються - підприємцем стають

потрібно народитись

Запитання 19

... - це нормативна форма виразу принципу формальної рівності господарюючих суб'єктів в економічних відносинах, а також система встановлених або санкціонованих державою загально-обов'язкових правил (норм) поведінки.

варіанти відповідей

Право

Обов'язок

Відповідальність

Запитання 20

... - це правова норма (правила), що підлягає обов'язковому виконанню.

варіанти відповідей

Право

Обов'язок

Відповідальність

Запитання 21

... - це правові та етичні відносини підприємців до суспільства (господарюючих суб'єктів, споживачів тощо), які характеризуються виконанням своїх правових норм (правил).

варіанти відповідей

Право

Обов'язок

Відповідальність

Запитання 22

Твердження:

- створювати для здійснення підприємницької діяльності будь-які види підприємництва;

- купувати повністю або частково майно та набувати майнового права;

- самостійно формувати господарську діяльність, обирати постачальників та споживачів, встановлювати ціни і тарифи, вільно розпоряджатися прибутком;

- укладати з громадянами трудові договори щодо використання їхньої праці (контракти, угоди);

- самостійно визначати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за наймом;

- отримувати будь-який необмежений за розмірами власний дохід;

- брати участь у зовнішньоекономічних відносинах, здійснювати валютні операції;

- користуватися державною системою соціального забезпечення і соціального страхування

відносяться до...

варіанти відповідей

прав підприємця

обов'язків підприємця

відповідальності підприємця

головних заповідей підприємця

Запитання 23

Твердження:

- укладати трудові договори (контракти, угоди) з громадянами, які приймаються на роботу за наймом;

- здійснювати оплату праці осіб, котрі працюють за наймом, на рівні, не нижчому за мінімальні розміри, встановлені законодавством;

- забезпечувати відповідні умови і охорону праці, а також інші соціальні гарантії;

- дотримуватися прав з метою реалізації законних інтересів споживачів, забезпечуючи надійну якість вироблених товарів (послуг);

- отримувати ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню, відповідно до чинного законодавства

відносяться до...

варіанти відповідей

прав підприємця

обов'язків підприємця

відповідальності підприємця

головних заповідей підприємця

Запитання 24

Твердження:

- відповідає за зобов'язання, пов'язані з цією діяльністю, усім своїм майном, за винятком того, на яке відповідно до законодавчих актів не може бути звернене стягнення;

- відповідає за охорону навколишнього середовища;

- відповідає за додержання заходів з техніки безпеки, охорони праці, виробничої гігієни та санітарії;

- відповідає за заподіяну шкоду і збитки

відносяться до...

варіанти відповідей

прав підприємця

обов'язків підприємця

відповідальності підприємця

головних заповідей підприємця

Запитання 25

Твердження:

- Постійно генеруйте ідеї.

- Умійте збагачувати власність.

- Не бійтесь конкуренції.

- Працюйте на споживача, задовольняйте його вимоги.

- Не бійтесь зменшити ціну, бійтесь її збільшити.

- Створіть команду на довірі.

- Складіть бізнес-план.

- Рекламуйте не стільки товар, скільки імідж своєї фірми.

- Не бійтесь брати кредити (якщо їх дають).

- "Не тримайте всі яйця в одному кошику".

- Будьте доброзичливі.

- Безперервно вчіться і творіть.

- Пам'ятайте, найголовніший ваш капітал - це ви самі.

відносяться до...

варіанти відповідей

прав підприємця

обов'язків підприємця

відповідальності підприємця

головних заповідей підприємця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест