Природні комплекси України

Додано: 18 лютого
Предмет: Географія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Зоною мішаних лісів є:

варіанти відповідей

Покуття

Полісся

Прикарпаття

Поділля

Запитання 2

Вкажіть правильну послідовність розташування природних зон в Україні:

варіанти відповідей

степ, мішані ліси, лісостеп

лісостеп, степ, напівпустелі

хвойні ліси, мішані ліси, степ

мішані ліси, лісостеп, степ

Запитання 3

Найбільшу площу в Україні займає природна зона:

варіанти відповідей

мішаних лісів

лісостепова

степова

широколистих лісів

Запитання 4

Південна межа фізико-географічної зони мішаних лісів проходить поблизу населених пунктів:

варіанти відповідей

Луцьк, Житомир, Ніжин, Глухів

Тернопіль, Житомир, Київ

Рава-Руська, Рівне, Черкаси

Луцьк, Рівне, Тернопіль

Запитання 5

Степова зона характеризується:

варіанти відповідей

надлишковим зволоженням

помірно теплим кліматом

достатнім зволоженням

заболоченістю території

Запитання 6

Найвищою ділянкою зони мішаних лісів є:

варіанти відповідей

Словечансько-Овруцький кряж

гора Берда

гора Роман Кош

гора Могила Мечетна

Запитання 7

Які природно-заповідні території є у лісостеповій зоні:

варіанти відповідей

Канівський природний заповідник

біосферний заповідник Асканія Нова

природний заповідник "Михайлівська цілина"

природний заповідник Медобори

Запитання 8

Низовинний рельєф, густа річкова мережа, достатнє атмосферне зволоження, високий рівень ґрунтових вод, заболоченість характерні для:

варіанти відповідей

Подільської височини

степу

Полісся

рівнинного Криму

Запитання 9

Найпоширеніші ґрунти в межах степової зони України:

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

чорноземи різних типів

каштанові

сірі лісові

Запитання 10

Рівнинний рельєф, незначна густота річкової мережі, найбільші теплові ресурси, висока випаровуваність, висока природна родючість ґрунтів характерні для:

варіанти відповідей

Полісся

лісостепу

степу

Закарпаття

Запитання 11

Характерною ознакою цієї фізико-географічної зони є високі праві береги річок, сильно розчленовані ярами, і низькі ліві береги з терасами:

варіанти відповідей

лісостеп

Полісся

Степ

Причорноморська низовина

Запитання 12

Однією з особливостей цієї зони є вихід на поверхню кристалічних порід Українського щита, які носять назву "курган - могили"

варіанти відповідей

Полісся

Придніпровська височина

лісостепова зона

степова зона

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест