1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

ПРАВОПИС РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ

Додано: 7 жовтня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 30 разів
24 запитання
Запитання 1

1. Граматична помилка є в рядку

варіанти відповідей

А.Маленький шимпанзе

Б. Мій путь

В Мій протеже

Г. Цікаве інтерв'ю

Запитання 2

2.Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку

варіанти відповідей

Саве

Настусю

Руслано

Іване

Запитання 3

3. Ступінь порівняння утворено неправильно.

варіанти відповідей

А червоніший, найменш важливий

Б якнайнижчий, менш відомий

В щонайкраще, тонший

Г самий дорослий, більш талановитіший


Запитання 4

4. Усі прикметники пишуться з НЕ окремо.

варіанти відповідей

А не/високий, а низький, не/розумний, не/зворушний

Б не/велика, не/видющий, зовсім не/шкідливий

В абсолютно не/цікава, нікому не/зрозуміле, він не/винуватий

Г не/привітний, не/досяжний, не/старий, а молодий

Запитання 5

5.    Прочитайте фрагмент тексту, у якому пропущені окремі слова.

Поїзд, що їде … в Україні маршрутом, прибуває на платформу для посадки … , а рушає в … путь …

варіанти відповідей

А самим довгим, о десятій тридцять, далекий, об одинадцятій десять

Бнайдовшим, о десять тридцять, далеку, об одинадцятій десять

В найдовшим, о десятій тридцять, далеку, в одинадцять десять

Г довшим, о пів на одинадцяту, далекий, десять на дванадцяту

Д найдовшим, о пів на одинадцяту, далеку, десять по одинадцятій

Запитання 6

6.    У якому рядку всі прислівники написано правильно?

варіанти відповідей

А де-не-де, в бік, по вік, без відома 

Б услід, запанібрата, безвісти, напам’ять

В увечері, по-середині, вкрай, додому

Г доволі, до гори, коли не коли, як от

Запитання 7

7.    Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку

варіанти відповідей

на/вигляд, з/болю, о/півночі, на/жаль

до/діла, поза/сумнівом, з/дому, до/сих/пір 

до/краю, в/ногу, в/решті, на/совість

без/промаху, на/шкоду, до/лиця, на/нівець

Запитання 8

8.   Літеру і треба писати вкінці кожного прислівника в рядку

варіанти відповідей

А трич.., навшпиньк.., верх..

Б увечер.., по-турецьк.., укуп.

В опівноч.., позаоч.., насторож..

Г навік.., напоготов.., уранц..

Запитання 9

9.   Літеру и треба писати вкінці кожного прислівника в рядку

варіанти відповідей

А відкол.., безвіст.., по-братерськ.

Б по-вовч.., двіч.., навпак..

В по-латин.., почат.., по-французьк.

Г навшпиньк.., щосил.., утрич..  

Запитання 10

10.  З подвоєним -нн- слід писати прикметники

варіанти відповідей

Абджолин..ий, довгождан..ий

Б дерев’ян..ий, зміїн..ий

В жадан..ий, полив’ян..ий

Г бетон..ий, здоровен..ий

Запитання 11

11.   Подвоєне -нн- слід писати на місці пропусків в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А свяще..ий, качи..ий, безіме..ий

Б бездога..ий, страше..ий, студе..ий

В електро..ий, благослове..ий, леви..ий

Г незбагне..ий, моното..ий, безці..ий

Запитання 12

12.За допомогою суфікса -ев- (-єв-) утворюються прикметники від усіх іменників рядка

варіанти відповідей

сосна, свинець

кальцій, двір 

корінь, тунець


водень, текст

Запитання 13

13. Помилку в написанні прикметника допущено у варіанті

варіанти відповідей

прокрустове ложе

дамокловий меч

ахіллесова п'ята

авгієві стайні

Запитання 14

14. Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А енергет..чний, академ..чний, океан..чний

Б лакон..чний, астроном..чний, геометр..чний

В песиміст..чний, зоолог..чний, публ..чний

Г монарх..чний, гідравл..чний, піктограф..чний

Запитання 15

15. Позначтесловосполучення, в якому ПРАВИЛЬНО вжитоформипрізвища, імені та побатькові.

варіанти відповідей

А підписано Ватрушкіном Сергієм Олексійовичем

Б довірили Марценяк Степану Олеговичу

В .видали Кидайгороді Ользі Василівні

Г познайомитися з Остраниця Степаном Михайловичем

Запитання 16

16. У якому рядку всі слова пишуться з великої літери?

варіанти відповідей

А (Ч, ч)орне (М, м)оре; (С, с)узір’я (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях; (Б, б)іблія.

Б (Р, р)іздво; (В, в)ерховна (Р, р)ада; (Б, б)іла (Ц, ц)ерква.

В (Д, д)ень (Ш, ш)ахтаря; (С, с)офійський (С, с)обор; (М, м)айдан (Н, н)езалежності; (П, п)ерун.

Г (К, к)омбайн «(Н, н)ива»; (К, к)арпати; (Ж, ж)урнал «(Б, б)арвінок».

Запитання 17

17. У кличному відмінку закінчення мають усі іменники чоловічого роду рядка

варіанти відповідей

розмай Олег, кравець, реформатор

Віталій, жебрак, край, лікар  

робітник, Черемош, Харків, боєць

чумак, пасажир, хлопець, жнець

Запитання 18

18.В якому із словосполучень допущено ПОМИЛКУ


варіанти відповідей

Іваном Шевченко

данський (Данія) краєвид

запашним хлібом

добродійкою Іванною

Запитання 19

19. Правильне написання префіксів зазначено у рядку:

         

варіанти відповідей

зцементувати, одтіняти, безконфліктний, примудрий;

сховати, одчинити, розкутість, приглушений

ссохнути, присвятий, стоптати, відчистити

схарактеризувати, розширити, причудовий, привабливий.


Запитання 20

20.Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено у рядку:

 

варіанти відповідей

О.в. шестисот дев’яноста восьми.


З.в. шістсот дев’яноста вісьом;

Д.в. шестистам дев’яноста восьми;

Р.в. шестиста дев’яносто восьми;

Запитання 21

21.Правильною є форма займенника в словосполученні:


варіанти відповідей

А спілкуватися з їми;

Б на тім березі ріки;

В з твого району

Г всим підприємствам

Запитання 22

22. Укажіть варіант, у якому треба писати дві букви Н:

варіанти відповідей

А тума...ий; 

Б букве...ий;

В пореформе...ий; 

Г дерев'я ...ий;

Запитання 23

23.       Позначте рядок, у якому всі складні прикметники пишуться через дефіс:


варіанти відповідей

  А    договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний;

Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний;

 В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний;

 Г молочно/білий, науково/експериментальний, загально/господарський, організаційно/методичний;

Запитання 24

24.  Позначте рядок, у якому прислівники слід писати через дефіс:

варіанти відповідей

 пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині;

 на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь;

  віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли;

більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест