Перетворення функції

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
11 запитань
Запитання 1

  На якому з рисунків зображено графік функції у= |х| -3 ?

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

Запитання 2

  Вказати формулу функції, графік якої отримують із графіка у = cosx у результаті його стискування до осі х утричі.

варіанти відповідей

у =3 cosx

у =1/3( cosx)

у = cos(3x)

у = cos ((1/3)⋅x )

у = ( 1/3)⋅cos ((1/3)⋅x )

Запитання 3

  На якому з рисунків зображено графік функції у = - 2х ?

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

Запитання 4

 Областю визначення функції у = f(x) є проміжок [-4; 6] . Знайти область визначення функції у = f(2x).

варіанти відповідей

[-8; 12]

[-2; 3]

[-4; 3]

[-2; 8]

визначити неможливо

Запитання 5

  На рисунку зображено графік функції у = f(x). На якому з рисунків зображено ескіз графіка у = f( - x) ?

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

Запитання 6

1.    Графік функції у= х3 зсунули ліворуч на 4 одиниці й відобразили симетрично відносно осі х. Графік якої функції отримали в результаті таких перетворень ?

варіанти відповідей

у = - (х - 4)3

у = - (х + 4)3

у = (- х )3 - 4

у = ( - х )3 + 4

у = (х + 4)3

Запитання 7

  На якому з рисунків зображено графік функції у = (х – 1) / ( х – 2) ?

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

Запитання 8

Ескіз графіка якої з наведених функцій зображено на рисунку ?

варіанти відповідей

у = ( | х| +1)1/2

у = ( | х| -1)1/2

у = - ( | х + 1| )1/2

у = - ( | х| +1)1/2

у = - ( х +1)1/2

Запитання 9

Серед наведених функцій укажіть пряму пропорційність:

варіанти відповідей

у = 13 + х

у = 13

у = 13х

у = 13÷х

Запитання 10

При якому значенні b, графік функції у = -3,5х + b, проходить через початок координат

варіанти відповідей

b = -2

b = -3,5

b = 0

b = 3,5

Запитання 11

У якій точці графік функції у = х - 3 перетинає вісь абсцис?

варіанти відповідей

A(0; 3)

B(-3; 3)

C(0; -3)

D(3; 0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест