Процеси всередині клітини

Додано: 24 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 38 разів
10 запитань
Запитання 1

Сукупність процесів, що зумовлюють потік речовин, енергії та інформації і забезпечують існування клітини. 

варіанти відповідей

життєдіяльність

дихання

травлення

обмін речовин

Запитання 2

Переміщення речовин кріз мембрану без витрат енергії:

варіанти відповідей

активний транспорт

пасивний транспорт

перкусія

Запитання 3

Сукупність процесів, що забезпечують перетворення речовин, енергії та інформації у клітині та її саморегуляцію, самооновлення й самовідтворення.

варіанти відповідей

метаболізм

катаболізм

анаболізм

синтез

Запитання 4

Макромолекули у клітинах розщеплюються завдяки процесу:

варіанти відповідей

гідролізу

дисоціації

розчиненню

дифузії

Запитання 5

Біологічне окиснення в клітинах поділяється на:

варіанти відповідей

безкисневе та кисневе

умовне та безумовне

активне та пасивне

інертне та прискорене

Запитання 6

У результаті аеробного дихання утворюється:

варіанти відповідей

16 молекул АТФ

36 Молекул АТФ

28 Молекул АТФ

3 Молекули АТФ

Запитання 7

Більшість клітин для вивільнення енергії у процесах дихання передусім використовують:

варіанти відповідей

глюкозу

фруктозу

сахарозу

рибозу

Запитання 8

У яких органелах відбувається процес клітинного дихання?

варіанти відповідей

Ядро

ЕПС

Мітохондрії

Центріолі

Запитання 9

Окисне декарбоксилювання це:

варіанти відповідей

І етап аеробного дихання

ІІ етап аеробного дихання

ІІІетап аеробного дихання

Запитання 10

Цикл кребса це:

варіанти відповідей

І етап аеробного дихання

ІІ етап аеробного дихання

ІІІ етап аеробного дихання

ХІ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест