Закономірності успадкування ознак

Додано: 25 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 38 разів
17 запитань
Запитання 1

Здатність організмів зберігати й передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається

варіанти відповідей

Мінливість

Спадковість

Схрещування

Мутація

Запитання 2

Одиницею спадковості є:

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Ген

Геном

Запитання 3

Яке захворювання успадковуються зчеплено зі статтю?

варіанти відповідей

Гемофілія

Грип

Пневмонія

Коклюш

Запитання 4

Укажіть, що таке кросинговер:

варіанти відповідей

стадія попарного сполучення гомологічних хромосом

процес обміну ділянками негомологічних хромосом

обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами

процес розходження гомологічних хромосом

Запитання 5

Аа, це-

варіанти відповідей

Гомозинотний організм

Гетерозиготний організм

Алельний організм

Запитання 6

Наступили холоди, хутро у зайців стало густішим. Причиною є:

варіанти відповідей

Зчеплене успадкування

Мутація

Модифікація

Поліплоідія

Запитання 7

Виберіть назву першого закону Менделя

варіанти відповідей

Закон розщеплення ознак

Закон незалежного комбінування ознак

Закон одноманітності гібридів першого покоління

Запитання 8

Алель, що пригнічується іншим алельним геном

варіанти відповідей

Гомозигота

Рецесивний алель

Домінантний алель

Гетерозигота

Запитання 9

Які ознаки успадковуються лише чоловіками

варіанти відповідей

Зчеплені з X хромосомою

Зчеплені з аутосомою

Зчеплені з Y хромосомою

Запитання 10

Ультрафіолетове випромінювання

варіанти відповідей

належить до хімічних мутагеннів

належить до біологічних мутагеннів

належить до фізичних мутагеннів

не належить до мутагенів

Запитання 11

Скільки альтернативних ознак враховують при дигібридному схрещуванні

варіанти відповідей

Одна

Дві

Три

Чотири

Запитання 12

У гнізді серед вороненят одне вороненя виявилося білим (альбіносом). Чому?

варіанти відповідей

Мутація

Поліплоїдія

Модифікація

Зчеплене успадкування

Запитання 13

Зигота АаВВ утворює такі гамети

варіанти відповідей

Аа

АВ

аВ

Ав

Запитання 14

Виберіть ознаки, які притаманні мутаціям

варіанти відповідей

одні й ті самі мутації можуть виникати повторно

виникають раптово

не успадковуються 

не спричиняють зміни генотипу 

Запитання 15

Виберіть ознаки, які притаманні модифікаційній мінливості

варіанти відповідей

спричиняє зміни генотипу 

відповідає умовам середовища, є пристосувальною 

успадковується 

властива оборотність 

Запитання 16

У помідорів ген нормального зросту домінує над геном карликовості. Яким буде розщеплення за фенотипом у першого покоління від схрещування гетерозиготної рослини з карликовою?

варіанти відповідей

50% : 50%

75% : 25%

100% карликові

100% нормального зросту

Запитання 17

Забарвлення в норок визначене одним геном із повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих потомків. У другому поколінні отримали 45 коричневих та 15 сірих норок. Яке розщеплення за генотипом у другому поколінні?

варіанти відповідей

1:1

1:2:1

2:1

3:1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест